GAIA bijzonder opgetogen over arrest Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Michel Vandenbosch: “Vandaag is een historische dag, een van de mooiste dagen in mijn strijd voor de dieren. We zetten de strijd voort voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel.”

Brussel, dinsdag 13 februari

 

Vanochtend heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak gedaan die het Waalse en Vlaamse verbod op onverdoofd slachten bekrachtigt. Deze uitspraak sluit aan bij de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die stellen dat het verbod op onverdoofd slachten proportioneel is en een legitiem doel nastreeft: het waarborgen van dierenwelzijn. GAIA is verheugd over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en wil nu druk uitoefenen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om eindelijk de beslissingen van de verschillende rechtbanken na te leven.

In zijn uitspraak oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem dat er geen sprake is van een schending van het recht op vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.

Voor GAIA is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan ook uitstekend nieuws, omdat het bevestigt dat de Vlaamse en Waalse verboden geen onrechtmatige beperking van de vrijheid van godsdienst vormen.

“Vandaag is een van de mooiste dagen in mijn veertigjarige strijd voor de dieren”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op het arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat na het Hof van Justitie van de EU en ons Belgisch Grondwettelijk Hof op zijn beurt oordeelt dat de Vlaamse en Waalse verboden op onverdoofd slachten zonder uitzondering voor religieuze gebruiken het recht op godsdienstvrijheid niet schendt en niet discrimineert. “Sinds 1995 voert GAIA campagne voor een verbod op onverdoofd slachten. We kregen gelijk van de hoogste gerechtshoven. Nu zetten we de strijd voort in het Brussels Gewest dat geen enkele ernstige reden meer heeft om een verbod niet in te voeren.”

 

GAIA roept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op om zich te schikken naar de verschillende gerechtelijke uitspraken en het onverdoofd slachten eindelijk te verbieden, enkel en alleen in het belang van de dieren.

 

In Vlaanderen is het verbod op onverdoofd slachten in januari 2019 van kracht geworden. In Wallonië is een gelijkaardig verbod van kracht sinds september 2019. Alleen het Brusselse gewest blijft de praktijk toestaan. In de slachthuizen van Anderlecht worden dus nog elke dag honderden dieren zonder verdoving geslacht. Bovendien ondergaan elk jaar op het Offerfeest enkele duizenden schapen hetzelfde lot.

Het slachten zonder verdoving stelt de dieren bloot aan ernstig en langdurig lijden, dat in sommige gevallen tot 12 minuten kan duren. Alle Belgische en Europese dierenartsenverenigingen zijn hier ondubbelzinnig over en vinden onverdoofd slachten onaanvaardbaar voor het dierenwelzijn.

 

 

Meer info :

Michel Vandenbosch, GAIA-voorzitter : 0475 45 20 15

 

 

 

Recevez des mises à jour par e-mail

En cliquant sur « S'abonner », je confirme avoir lu et accepté la Politique de confidentialité.

À propos de GAIA

L’organisation de défense des animaux GAIA unit les personnes engagées pour une reconnaissance du droits des animaux en Belgique, et milite pour leur bien-être. Fondée en 1992, GAIA compte plus de 80.000 membres et sympathisants. GAIA dénonce la cruauté et la maltraitance organisées envers les animaux au moyen d’enquêtes et de campagnes actives et pacifiques.

Contact

Rue du Houblon 43, 1000 Bruxelles

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be