Renmans daagt GAIA voor de rechtbank en eist aanzienlijke dwangsommen

Renmans daagt GAIA voor de rechtbank en eist aanzienlijke dwangsommen

GAIA: “Renmans houdt paardenleed in stand en wil vrije meningsuiting in de kiem smoren”

Donderdag 8 december 2016 — Beenhouwerij Renmans daagt GAIA voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De zaak wordt maandag a.s. 12 december om 9 uur in kortgeding behandeld door de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De slagerijketen wil dat de rechter GAIA dwingt te stoppen met haar campagne tegen Latijns-Amerikaans vlees van mishandelde paarden en eist aanzienlijke dwangsommen. Meer bepaald pikt Renmans GAIA’s meest recente actie van 28 september niet. Die betrekt de klanten van de slagerijketen. In een voxpop van GAIA reageren klanten van Renmans geschokt op beelden van het leed dat paarden in Argentinië voor de productie van paardenvlees ondergaan. Ze zijn het met GAIA eens dat Renmans zou moeten stoppen met de verkoop van dergelijk vlees. Door Latijns-Amerikaans vlees van mishandelde paarden te verkopen, houdt Renmans de overzeese keten van paardenleed (wrede transporten, verwaarlozing en mishandeling, gebrekkige traceerbaarheid), meer bepaald in Argentinië, waar ook gestolen paarden in het slachthuis belanden, en Uruguay, in stand.  Paarden worden over meer dan 1.000 kilometer urenlang vervoerd in overvolle vrachtwagens. Dergelijke transporten kunnen meer dan 24 uur in beslag nemen.  De terreinonderzoekers troffen uitgemergelde paarden aan, dieren met open, onverzorgde wonden en snijwonden aan hoofd en lichaam. Paarden waren totaal uitgeput, uitgehongerd en verwaarloosd. Daarnaast troffen de onderzoekers in de verzamelcentra rottende karkassen aan van paarden die voor dood werden achtergelaten.

Volgens Renmans zijn dat leugenachtige en ongefundeerde beschuldigingen. Maar een onderzoeksteam van GAIA, Tierschutzbund Zürich en Animal Welfare Foundation heeft dat in 2011 en 2015 in die landen ter plaatse vastgesteld en omstandig gedocumenteerd in een lijvig rapport. De zaak wordt maandag 12 december om 09u00 behandeld door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waar ook gepleit zal worden. 

Renmans wil van de rechter afdwingen dat GAIA een communicatieverbod over het leed van Latijns-Amerikaanse paarden wordt opgelegd en dat GAIA zijn video ter zake en het artikel met als titel: “Renmans laat paarden lijden” van zijn site moet verwijderen op straffe van een dwangsom van 25.000 EUR per inbreuk en per dag vertraging. De slagerijketen eist ook een rechtzetting op de website van GAIA gedurende 60 dagen met een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging.

“Renmans heeft duidelijk een probleem met  de vrijheid van meningsuiting”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “De slagerijketen wil  ons intimideren en monddood maken. Nochtans brachten wij het bedrijf op de hoogte van de realiteit van het paardenleed in Latijns-Amerika. Dat leed laat beenhouwerij Renmans blijkbaar koud. De slagerijketen blijft het been stijfhouden en paardenvlees van buiten de EU verkopen. Wij vragen alleen dat Renmans stopt met de verkoop van overzees paardenvlees, meer bepaald  uit Latijns-Amerika, en het goede voorbeeld volgt van Delhaize, Makro, Colruyt en recent Aldi. Lidl verkoopt helemaal geen paardenvlees meer omdat de grootwarenhuisketen het paardenwelzijn in alle schakels van het systeem niet kan garanderen. GAIA is dan ook gekant tegen de verkoop van vlees van Latijns-Amerikaanse paarden omdat in Latijns-Amerika noch de traceerbaarheid noch het paardenwelzijn kunnen gegarandeerd worden.

---- Einde persbericht ----

Renmans laat paarden lijden

Published with Prezly