37.008 handtekeningen voor verplichte kattensterilisatie in Vlaanderen

Absoluut noodzakelijk tegen overlast zwerfkatten en dumping ‘wegwerpkatten' in asielen

Brussel, 17 juli – Vanmiddag overhandigden GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en GAIA-directeur Ann De Greef aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts 37.008 handtekeningen voor de verplichte sterilisatie van huiskatten.

Minister Weyts nam de petitie in ontvangst tijdens een persmoment in dierenasiel Poezengeluk in Geraardsbergen over de problematiek van de overpopulatie ongewenste katten, die ieder jaar opnieuw met duizenden in de dierenasielen gedumpt worden. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn stelde er het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn voor. De Raad adviseert sterilisatie van huiskatten te verplichten om de voortdurende toevloed in te dijken van ongewenste nesten kittens, die massaal in de dierenasielen terechtkomen of zwerfkatten worden, die heel wat overlast veroorzaken.

Kattenplan

GAIA vraagt de Vlaamse regering de verplichte sterilisatie van alle huiskatten in te voeren. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vanaf 2018) is dat al gebeurd. Verplichte huiskattensterilisatie is de laatste fase van het zogenaamde kattenplan.  Dat plan kwam in 2012 onder minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx tot stand toen Dierenwelzijn nog een federale bevoegdheid was. Tot hiertoe moesten enkel kwekers van raskatten de dieren die zij verkopen, onvruchtbaar laten maken. De huidige wetgeving verplicht ook particulieren om jonge of volwassen katten, die ze willen weggeven of verkopen, vooraf door de dierenarts te laten steriliseren of castreren.

Noodzaak

"Maar net als het zwerfkattensterilisatiebeleid, dat tientallen steden en gemeenten voeren, die kampen met overlast van zwerfkatten, blijken die maatregelen onvoldoende", hamert GAIA-directeur Ann De Greef op de absolute noodzaak van verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten. "Niet gesteriliseerde katten die men niet weggeeft of verkoopt, planten zich tijdens hun dagelijkse escapades uiteraard voort en daar komen dan 2 tot 3 keer per jaar 6 kittens uit voort. Dat worden zwerfkatten, die elkaar besmetten met allerlei virussen of de nieuw geboren, ongewenste kittens eindigen massaal in de dierenasielen waar een groot deel doodziek noodgedwongen ingeslapen wordt. Katten zijn wegwerpdieren geworden omdat mensen de natuur hun gang laten gaan!"

Goed voor kat, zorg- en burgerplicht

"Wie zoals de dierenasielen dag in dag uit geconfronteerd wordt met de drama's van gedumpte katten, is vragende partij en smeekt om verplichte kattensterilisatie. De kraan moet gewoon dicht aan de bron," benadrukt de directeur van GAIA. "Je kat laten steriliseren of castreren, komt ook de gezondheid van het dier ten goede: een gesteriliseerde kat loopt beduidend minder kans op baarmoederontstekingen en baarmoederkanker. Gecastreerde katers sproeien minder en worden socialer en aanhankelijker. Mensen moeten de sterilisatie van hun mini-tijger(s) dan ook zien als een zorgplicht én een burgerplicht want zo voorkom je overlast die katten kunnen teweegbrengen en massale dumping in de asielen."

Beheersbare kattenpopulatie

GAIA voert al jaren campagne voor verplichte kattensterilisatie, die volgend jaar in het Brussels Gewest van kracht wordt en in Wallonië reeds van kracht is. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de huiskat uitsterft", verduidelijkt Ann De Greef.  Het doel is om op termijn te komen tot een beheersbare kattenpopulatie, zonder duizenden katten in te slapen, zoals nu gebeurt. Daartoe moet een regelmatige evaluatie van de kattensterilisatieverplichting nagaan in hoeverre een dubbele doelstelling bereikt wordt: 1.: evenveel katten, die geadopteerd worden als er katten in de dierenasielen terechtkomen. En 2.: een sterke vermindering van het aantal zwerfkatten.

Stok achter deur en bewustwording

Dat zal de nodige tijd vergen. Verplichte sterilisatie is de wettelijke stok achter de deur, een noodzakelijke maatregel omdat de toestand zo dramatisch is en vrijblijvendheid veel te weinig zoden aan de dijk brengt. Regelmatige informatie- en bewustwordingscampagnes moeten de Vlamingen de wet leren kennen zodra die een feit wordt, en hen de noodzaak van verplichte kattensterilisatie doen inzien. GAIA belooft alvast dergelijke campagnes te blijven voeren.

- Einde bericht -

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be