GAIA trekt aan de alarmbel: 402 kweekhonden dreigen van honger om te komen in Kasterlee!

GAIA diende vandaag klacht in bij Antwerpse onderzoeksrechter tegen uitbater van Kempenaars Kennel, tevens uitbater Antwerpse Puppykennel” en “Milando Breeding” wegens ernstige dierenverwaarlozing.

De raadsman van GAIA legde de klacht met burgerlijke partijstelling neer in handen van de Antwerpse onderzoeksrechter. De klacht is gericht tegen Gerd Wellekens, de zaakvoerder van BVBA Just Dogs en van tal van ander vennootschappen die actief zijn in de (brood)fokkerij van honden. BVBA Just Dogs is het best gekend als de vennootschap achter de “Antwerpse Puppykennel” (op de Oudevaartplaats te Antwerpen), “Milando Breeding” (uit Temse) en Kempenaars Kennel (uit Kasterlee).

Een faillissement met een reukje aan

Op 24 maart 2016 is Gerd Wellekens overgegaan tot het neerleggen van de boeken (een zogenaamd faillissement op bekentenis) waardoor vanaf die datum BVBA Just Dogs te kennen heeft gegeven dat zij over onvoldoende middelen beschikt om haar schulden te betalen en/of om nog nieuwe kredieten te krijgen. Een faillissement zoals een ander? Geen haan die er naar kraait?

Integendeel! Gerd Wellekens heeft een illegale sterfhuisconstructie op poten gezet. Aan het faillissement van BVBA Just Dogs is immers een hele voorbereiding vooraf gegaan waarbij het niet alleen de bedoeling is om de schuldeisers van BVBA Just Dogs met lege handen achter te laten (waaronder de fiscus voor méér dan een miljoen euro en een consument die de vennootschap had laten veroordelen wegens de verkoop van zieke dieren). De eigenlijke bedoeling is ook om alle verwaarloosde kweekhonden van Just Dogs voor een prikje onder te brengen bij BVBA Dogs Unlimited Belgium.

En wat weten we over BVBA Dogs Unlimited Belgium? Deze vennootschap is de vennootschap die voorheen gekend was als “BVBA Amvisto”. BVBA Amvisto is op haar beurt opgericht in 2011 door twee andere BVBA’s waaronder de BVBA OPTI-WEBRANKINGS, vennootschap, die in 2010 opgericht werd door de heer Gerd Wellekens. Zie Schema in Images hieronder.

Mes op de keel

De curator die is aangesteld aangaande het faillissement van BVBA Just Dogs, heeft nu van de Antwerpse rechtbank van koophandel de opdracht gekregen om een onderkomen te zoeken voor de 402  honden die op heden nog verblijven in de kwekerij te Kasterlee. Echter, er staat geen geld meer op de rekening van BVBA Just Dogs, terwijl er al wel een bod zou zijn uitgebracht op de activa van BVBA Just Dogs door BVBA Dogs Unlimited Belgium!

Volgens GAIA is het de bedoeling het mes op de keel te zetten van de curator van BVBA Just Dogs door ermee te dreigen de honden te laten verhongeren indien het bod om ze te kopen, uitgaande van BVBA Dogs Unlimited Belgium, niet wordt aanvaard.

Te gortig

Dit kan GAIA onmogelijk aanvaarden. De honden in de kwekerij zijn er volgens de curator, die mensen ter plaatse stuurde om zich een idee te vormen van de situatie, erg aan toe (uitgemergelde dieren, zieke puppy’s). GAIA eist dat de honden onmiddellijk geplaatst worden in asielen zodat ze gered worden uit de handen van de heer Wellekens. De curator in kwestie beschikt over bezwarende foto’s die ook zullen neergelegd worden bij de onderzoeksrechter. Naar verluidt moest zijn medewerkster de voormalige varkensstallen en andere lokalen waarin de honden gehouden worden, verlaten omdat de toestand waarin ze de honden aantrof te gortig was. De vraag stelt zich overigens of er inmiddels geen honden verdwenen zijn, aangezien de heer Wellekens in 2014 een milieuvergunning heeft aangevraagd voor 1200 honden, terwijl er nog “maar” 402 honden in Kasterlee zouden verblijven.

Michel Vandenbosch: “Honden moeten daar onmiddellijk weg!”

Verbazingwekkend: Volgens de inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts is er, op enkele administratieve tekortkomingen na, echter geen vuiltje aan de lucht (!?) De Vlaamse Dierenwelzijnsinspectie staat weigerachtig tegen de inbeslagname van zoveel honden. “Maar dat mag geen uitvlucht zijn om de dieren te laten verkommeren bij de man die hen verwaarloost en daar nu op een perverse manier profijt uit wil halen, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch verontwaardigd. “Of grijpt de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn enkel in wanneer het om kleine garnalen gaat, terwijl men de grootschalige broodfokkers ongemoeid laat omdat er zoveel grotere commerciële belangen op het spel staan?” Michel Vandenbosch spreekt duidelijke taal: “Het welzijn van de dieren moet voorop staan. Die honden moeten daar weg, zeker nu de man zelf liet weten dat hij geen geld heeft om de dieren eten en drinken te geven. Had minister Weyts niet herhaaldelijk beloofd dat de rotte appels eruit moeten?”

De maximumstraf wegens dierenmishandeling en -verwaarlozing is 6 maanden gevangenis, 1 jaar bij recidive, en geldboetes tot 12000 euro.

---Einde bericht---

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be