69 runderen worden dan toch niet geslacht

69 runderen worden dan toch niet geslacht

Turkse overheid herziet eerdere beslissing. “GAIA reageert tevreden en opgelucht”

Vrijdag 29 april 2016 — De 69 Belgische runderen, die een paar weken in erbarmelijke omstandigheden geblokkeerd zaten aan de Turkse grens, zullen dan toch niet geslacht worden. Ze worden overgebracht naar de boerderij van de exporteur in Turkije. GAIA reageert opgelucht: “We danken iedereen die zich ingespannen heeft om tot deze goede afloop te komen,” benadrukt GAIA-directeur Ann De Greef. Dit voorval illustreert nog maar eens dat het transport van levende dieren over lange afstanden gepaard gaat met veel ellende voor de dieren. GAIA pleit dan ook voor de herziening van de Europese wetgeving om de duur van (internationale) veetransporten te beperken tot maximum acht uur.

--Einde bericht--