9 op 10 Europeanen willen verbod op onverdoofd slachten

“Europeanen willen niet dat dieren onnodig lijden wanneer ze geslacht worden”

Brussel, 13 oktober 2020 – De resultaten van een grote opiniepeiling in 24 Europese lidstaten[1] zijn duidelijk: 9 op 10 Europeanen willen verplichte verdoving voorafgaand aan de halssnede, zonder uitzondering omwille van religieuze motieven. Met andere woorden: een algmeen verbod op onverdoofd slachten. Opmerkelijk is dat ook 58% van de ondervraagde moslims en 62% van de ondervraagde joden ermee akkoord gaat dat de dieren verdoofd moeten worden vooraleer ze geslacht worden.

Korte samenvatting van de resultaten: 

  • 87% vindt dat de EU moet eisen de dieren te verdoven vooraleer ze te slachten, inclusief bij religieuze motieven. Slechts 8% is het daar niet mee eens. 
  • 90% vindt dat EU-lidstaten om het even welke striktere maatregelen moeten kunnen invoeren om dieren beter te beschermen tijdens de slacht.

Bovendien vindt:

  • 92% dat de lidstaten van de EU bijkomende maatregelen moeten kunnen treffen die hogere dierenwelzijnsnormen garanderen.
  • 91% dat dieren lijden en pijn voelen wanneer ze bij bewustzijn geslacht worden.
  • 89% dat dieren buiten bewustzijn brengen voorafgaand aan de halssnede, de meest humane slachtmethode is.
  • 88% dat dieren voor het slachten buiten bewustzijn moeten gebracht worden.
  • Opmerkelijk: 58 % van de ondervraagde moslims en 62 % van de ondervraagde joden gaat ermee akkoord dat de dieren verdoofd moeten worden vooraleer ze te slachten
  • 96% van de respondenten eet vlees

De houding van de overgrote meerderheid van de EU-burgers staat in schril contrast met het recente advies van de Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie van de EU (EHJEU) in Luxemburg (dd. 10 september jl.). Advocaat-Generaal Gerard Hogan acht het democratisch tot stand gekomen en door meerderheid en oppositie in het Vlaams parlement quasi unaniem (geen enkele tegenstem, slechts 1 onthouding) goedgekeurde Vlaamse verbod op onverdoofd slachten in strijd met het Europees Recht. Hogan adviseert het Hof in die zin een arrest te vellen. De beslissing van het Hof wordt eind dit jaar verwacht

EU-burger duidelijk uitgesproken pro verplichte verdoving

Michel Vandenbosch: “Indien het EHJEU het advies van de advocaat-generaal zou volgen, zullen verschillende lidstaten, waaronder België en met name Vlaanderen en Wallonië, gedwongen worden om hun progressieve wetgeving, via democratische besluitvorming tot stand gekomen bij het huisvuil te zetten. Het zou een aanfluiting zijn van de ethische waarden, die de meeste Europeanen delen met betrekking tot de behandeling van dieren tijdens de slacht en waar zij veel belang aan hechten. De Europese burgers willen niet achteruit maar vooruit met het dierenwelzijn!” 

Reineke Hameleers, CEO van Eurogroup for Animals, vult aan: “De Europese burger heeft zich duidelijk uitgesproken voor het dierenwelzijn. De EU moet dan ook overeenkomstig de wil van de EU-burgers, lidstaten toelaten striktere maatregelen te treffen, die zij nodig achten om te vermijden dat dieren lijden. Zoals verdoving ook voor religieuze praktijken, wat wel degelijk in overeenstemming is met de Europese slachtverordening.”

Achtergrondinfo

In Finland, Zweden, Denemarken, Slovenië en België (Vlaanderen en Wallonië) geldt een wettelijk verbod op onverdoofd slachten, inclusief voor rituele slachtingen. In b.v. Zweden en Denemarken, waar een verbod op onverdoofd slachten is ingevoerd, wordt nog halal en kosher vlees geproduceerd. Bovendien aanvaarden religieuze gemeenschappen meer en meer de toepassing van verdovingsmethoden en de invoer van vlees van verdoofde dieren, dat halal gecertificeerd is. Dit is het geval in de religieuze gemeenschappen van Maleisië, Indië, het Midden-Oosten, Turkije, Duitsland, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. 

Het grootste exportland voor schapenvlees Nieuw-Zeeland voerde een verbod op onverdoofd slachten in en verplicht de toepassing van omkeerbare verdoving. Het geproduceerde vlees wordt niet enkel halal gecertificeerd door de lokale gemeenschappen van Nieuw-Zeeland, maar ook door de religieuze gemeenschappen in Maleisië, Indië, het Midden-Oosten, Canada en China die in Nieuw-Zeeland geproduceerd halalvlees importeren.

Omkeerbare verdoving is omkeerbare elektrische verdoving via elektronarcose. Met deze methode zijn de dieren bewusteloos en wordt hun pijngevoel uitgeschakeld voor een korte tijdsperiode (ongeveer 1,5’ - 2’). indien men de dieren dan ongemoeid laat en zij dus niet worden geslacht, komen ze terug bij bewustzijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar van de religieuze gemeenschappen dat de dieren niet mogen sterven door het effect van de verdovings-, of beter gezegd, bedwelmingsmethode. Dat de dieren minder goed volledig zouden uitbloeden wanneer de dieren vooraf verdoofd worden (pre-cut stunning), is wetenschappelijk ontkracht. 

[1] De opiniepeiling werd door onderzoeksbureau Savanta ComRes, lid van de British Polling Council, in opdracht van Eurogroup for Animals (dat 70 organisaties die opkomen voor dieren vertegenwoordigt in 26 EU-lidstaten, Zwitserland, Servië, Noorwegen, Australië, het VK en de VS) en lidorganisaties van Eurogroup, waaronder GAIA, tussen 30 september en 7 oktober uitgevoerd bij 23.126 volwassenen (+ 18 jaar) in 24 Europese lidstaten. De data werden zodanig gewogen dat ze representatief zijn voor volwassenen (+ 18) op basis van leeftijd, geslacht en regio in elk van de 24 landen. Het betreft een online kwantitatieve peiling met een foutenmarge van 0,66%.

Eurogroup_Slaughter without stunning_Global_2020.xlsx

XLSX - 13 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be