ADVOCAAT-GENERAAL EUROPEES HOF VAN JUSTITIE: “HET VERBOD OP TIJDELIJKE SLACHTVLOEREN IS NIET IN STRIJD MET HET RECHT OP GODSDIENSTVRIJHEID!”

GAIA-VOORZITTER MICHEL VANDENBOSCH:” CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL ZONNEKLAAR: ONVERDOOFD SLACHTEN OP TIJDELIJKE SLACHTVLOEREN WAS, IS EN BLIJFT VERBODEN!”

Luxemburg, 30 november 2017 - De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg, Nils WAHL (Zweden) heeft vandaag in zijn adviserende en gezaghebbende conclusie gesteld dat het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren de vrijheid van godsdienstbeleving niet schendt en dat de Europese slachtverordening van 2009 onverminderd behouden blijft.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert zeer tevreden: “Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren was, is en blijft verboden PUNT!” Het Hof van Justitie, dat nu een arrest moet vellen, volgt bijna altijd het advies van de Advocaat-Generaal. Wanneer het arrest er komt, is nog niet bekend.

De Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel stelde in juli 2016 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de prejudiciële vraag of het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren naar aanleiding van het islamitisch offerfeest en in een adem de EU-Slachtverordening van 2009 een schending is van het recht op vrijheid van godsdienst.

De Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, ondersteund door het Turkse Diyanet (ministerie van religieuze zaken), e.a. startten naar aanleiding van het offerfeest van 2015 een procedure voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel tegen het Vlaams Gewest. GAIA stond het Vlaamse Gewest in de procedure bij als tussenkomende partij.

Het Vlaams Gewest verbiedt immers dat het onverdoofd slachten nog langer plaatsvindt op tijdelijke slachtvloeren, overeenkomstig de Europese Slachtverordening 1099/2009, die bepaalt dat het onverdoofd slachten buiten een regulier slachthuis verboden is! De Liga van Moskeeën is het niet eens met deze Europese Verordening en beweert dat indien er geen tijdelijke slachtvloeren meer worden ingericht er onvoldoende capaciteit is om alle aangeleverde schapen op de eerste dag van het offerfeest te slachten.

De Liga van Moskeeën e.a. krijgen nu ongelijk van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg, Nils Wahl. Die concludeert dat de prejudiciële vraag in de zaak met als rolnummer C-426/16 negatief dient te worden beantwoord: het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is geen schending van het recht op vrijheid van godsdienstbeleving.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “We zijn zeer tevreden. Het was verboden onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren, het is verboden en het blijft verboden. Wat moslimverenigingen ook opwerpen, het verbod moet nageleefd worden.  De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie stelt de Europese regelgeving niet in vraag. Hij heeft ook overschot van gelijk: een andere beslissing zou aanleiding geven tot de chaos van de sinds 1988 verboden thuisslachtingen en/of het amateurisme op tijdelijke slachtvloeren, inclusief in de Antwerpse en Limburgse zogenaamde pop-up slachthuizen.”

Meester Anthony Godfroid, advocaat van GAIA, sluit zich daar bij aan: “Uit het antwoord van de Advocaat-Generaal valt zeer duidelijk af te leiden dat hij niet geneigd is om de Europese regelgeving zoals de Slachtverordening in vraag te stellen ten gevolge van verzonnen capaciteitsproblemen. Deze conclusie van de  Advocaat-Generaal is richtinggevend en wordt bijna altijd gevolgd door het Hof van Justitie zelf. Ik feliciteer Advocaat-Generaal, Nils Wahl, dat hij de puntjes op de spreekwoordelijke "i" zet: bij thuisslachtingen en bij slachtingen op tijdelijke slachtvloeren is het dierenleed niet te overzien, om nog maar te zwijgen van de tekortkomingen op sanitair vlak."

---Einde bericht---

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be