Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten

Michel Vandenbosch: "Hier heeft GAIA meer dan 25 jaar voor geijverd: Honderdduizenden schapen en runderen krijgen uitzicht op einde onnodig en vermijdbaar lijden door onverdoofd slachten"

Brussel, 29 maart 2017 - Onverdoofd slachten wordt verboden, dus ook onverdoofde slachtingen omwille van religieuze tradities. Daarover heeft de Vlaamse meerderheid een akkoord bereikt. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kondigde het nieuws vandaag aan in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

Voor schapen en geiten: voorafgaandelijke verdoving (verdoving of bedwelming vóór de halssnede) of pre-cut stunning vanaf 2019. Voor runderen wordt post-cut stunning (verdoving onmiddellijk na de halssnede) verplicht in afwachting dat pre-cut stunning voor de runderen ( meer bepaald voor de runderrassen die in België gefokt worden, gelet op het verschil in karkasgewichten) op punt staat. Daartoe is onderzoek van de universiteit van Bristol in samenwerking met de universiteit van Gent op vraag van het slachthuis van Moeskroen aan de gang. GAIA vraagt de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts al het mogelijke te doen om het op punt stellen van een efficiënt werkende verdovings- of bedwelmingsmethode voorafgaand aan de halssnede voor runderen, te versnellen, zodat ook de runderen niet langer onnodig en vermijdbaar leed ondergaan bij het slachten.

2020
Voor GAIA moet 2020 de uiterlijke datum zijn voor de inwerkingtreding van een verbod op onverdoofd slachten voor runderen. Alleen in afwachting hiervan, als tijdelijke overgang naar een algemeen verbod op onverdoofd slachten en dus niet als definitieve maatregel, is post-cut stunning voor runderen aanvaardbaar voor GAIA omdat het lijden van dieren op die manier toch al verminderd wordt.

Baanbrekend
GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: "Dit is een baanbrekend akkoord. Honderdduizenden dieren krijgen nu uitzicht op het einde van wetenschappelijk onweerlegbaar, onnodig en technisch vermijdbaar lijden." Dit meerderheidsakkoord moet nu nog in plenaire vergadering van het Vlaams Parlement door een meerderheid goedgekeurd worden vooraleer het wet wordt. Ook de oppositiepartijen sp.a en Groen verwelkomen het akkoord en kijken uit naar het ontwerp van decreet waarin dit akkoord moet gegoten worden.

Pluim en hoed af
"Een pluim voor de inspanningen van Piet Vanthemsche, die een zeer grondig rapport met positieve aanbevelingen opstelde na dialoog met de stakeholders waaronder GAIA", zegt Michel Vandenbosch. "Hoed af ook voor minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, die samen met zijn collega's van de meerderheid dit historisch akkoord overeenkwam dat zonder overdrijving revolutionair mag genoemd worden. GAIA heeft dan ook woorden van lof over voor alle meerderheidspartijen en de oppositiepartijen, die hier eindelijk knopen hebben doorgehakt. Ook Hermes Sanctorum, die in deze zijn nek uitgestoken heeft, verdient lof voor zijn niet te onderschatten inspanningen terzake. GAIA reikt de hand naar de religieuze gemeenschappen om de overgang van onverdoofd naar verdoofd slachten zo goed en zo vlot mogelijk te doen verlopen."

- Einde persbericht -

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be