Brussels Gewest organiseert geen tijdelijk slachthuis meer voor onverdoofd slachten

Brussels Gewest organiseert geen tijdelijk slachthuis meer voor onverdoofd slachten

GAIA: "Goed maar kan beter"

Vrijdag 25 november 2016 — Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal geen slachthuis meer organiseren waar tijdens het offerfeest tijdelijk schapen onverdoofd geslacht kunnen worden. Dat besliste de Brusselse regering gisteren. GAIA reageert positief.

Begin oktober voerde de dierenrechtenorganisatie tijdens het offerfeest nog actie aan de ingang van de tijdelijke slachtinrichting en stelde de bevoegde staatssecretaris Bianca Debaets in gebreke. Immers, de wet laat onverdoofde rituele slachtingen enkel toe in erkende slachthuizen, die aan alle wettelijke vereisten voldoen.  

De Brusselse regering zal nu inzetten op de promotie van giften, verbiedt het vervoer van schapen door particulieren én ook alle thuisslachtingen - rituele thuisslachtingen zijn al sinds 1988 illegaal. 

"Goed maar onvoldoende" zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. GAIA roept  de Brusselse regering op om het onverdoofd slachten ook in reguliere slachthuizen te verbieden en rituele slachtingen enkel nog onder verdoving via de wettelijk voorziene methode toe te laten.

---Einde bericht---