GAIA geeft pluim aan Brussels Gewest: dieren krijgen bijzonder bescherming

als levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid

Vandaag keurde het Brussels Parlement een ontwerp van ordonnantie goed dat dieren erkent als levende wezens met gevoel, eigen belangen en een waardigheid, die bijzondere bescherming genieten. De Brusselse parlementsleden, die voor de vooruitstrevende ordonnantie stemden, krijgen een pluim van GAIA. Het ontwerp van ordonnantie dat de Brusselse regering ter goedkeuring voorlegde aan het parlement, kwam tot stand op initiatief van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V). 

“Deze wijziging van de dierenwelzijnswet is een primeur voor België”, klinkt het bij de dierenrechtenorganisatie. “Hiermee tilt het Hoofdstedelijk Gewest de dieren beschermende wetgeving naar een hoger ethisch niveau, dat beter aansluit bij de ware aard van dieren en het maatschappelijke belang dat vandaag gehecht wordt aan dieren en hun welzijn”, verduidelijkt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Het Brusselse parlement en de Brusselse regering krijgen hiervoor dan ook een pluim van GAIA. Nu de Brusselse wetgeving uitdrukkelijk bepaalt dat dieren bijzondere bescherming genieten als levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid, stuurt het Brussels parlement duidelijk signaal uit naar het Brusselse gerecht en de rechtbanken om dierenmishandeling en dierenverwaarlozing veel ernstiger te nemen en schendingen van het dierenwelzijn niet met de mantel der liefde te bedekken. 

Wettelijk dierenstatuut bijgestuurd
“Een dier is een levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat een bijzondere bescherming geniet.” Die zin wordt toegevoegd aan artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Zo stuurt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de positie van dieren in juridisch opzicht bij. Dat dieren levende wezens met gevoelsvermogen zijn, stond niet eens uitdrukkelijk in de wet. Aan dat euvel wordt nu verholpen. Meer nog, de wet erkent nu ook dat dieren eigen belangen hebben en een waardigheid. Dat stemt beter overeen met de realiteit en het ethische gewicht dat we dieren op grond van de huidige wetenschappelijk onderbouwde kennis van de aard van dieren dienen toe te kennen. “Een voorbeeld dat navolging verdient in Vlaanderen en Wallonië”, vindt Michel Vandenbosch.

Dierenmishandeling effectief bestraffen
GAIA hoopt dat de wettelijke erkenning van het gevoelsvermogen, de eigen belangen en de waardigheid van dieren het Brusselse gerecht ertoe zal aanzetten mishandeling en verwaarlozing van dieren ernstiger te nemen en effectief te bestraffen. Ook zou het de beleidsmakers er moeten toe aanzetten de dierenwelzijnswetgeving verder aan te scherpen in het belang van de dieren, die voortaan bijzondere bescherming genieten, en zulks met respect voor hun waardigheid. Dit gezegd zijnde, blijft GAIA op federaal niveau ijveren voor de verankering van de zorg voor dieren en het respect voor hun welzijn in de Grondwet.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be