Dieren krijgen politieke upgrade met minister van Dierenwelzijn in Brussels Gewest

GAIA over regeerakkoord: goed startpunt voor meer dierenwelzijn met één grote lacune

Brussel, 18 juli 2019 – “We evolueren van een staatssecretaris (Bianca Debaets, CD&V) tot een minister (Bernard Clerfayt, Défi) van Dierenwelzijn”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Een upgrade waar wij sterk voor geijverd hebben.” Wat het regeerakkoord betreft, reageert de dierenrechtenorganisatie met gemengde gevoelens. “Een goed startpunt maar met één grote lacune: waarom staat een verbod op onverdoofd slachten niet in het regeerakkoord?” 

Na de regionalisering van Dierenwelzijn kreeg elke regio in 2014 voor het eerst een minister (Vlaanderen en Wallonië) en een staatssecretaris (Brussel) voor Dierenwelzijn. Dat bracht een positieve dynamiek teweeg die in elke regio leidde tot aanzienlijke vooruitgang. Nu krijgt Brussel voor het eerst een volwaardige minister van Dierenwelzijn. “Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe minister, Bernard Clerfayt, en wensen hem veel succes.”

Het mocht ambitieuzer

In het regeerakkoord wordt het maatschappelijk toenemende belang van dierenwelzijn benadrukt door zeer terecht te wijzen op de kwetsbaarheid van dieren. Dat dieren beter beschermd moeten worden, is het uitgangspunt. En het regeerakkoord vermeldt wat de regering daar de komende vijf jaar voor wil doen. “Niet onaardig als startpunt maar voor GAIA had het ambitieuzer gemogen. Zo is het onbegrijpelijk dat het verbod op onverdoofd slachten niet is opgenomen in het Brusselse regeerakkoord. Dat is een grote lacune”, werpt Michel Vandenbosch op. “GAIA zal er op blijven aandringen dat de regering er in deze legislatuur werk van maakt. Wij zetten onze acties en campagnes voor een verbod op onverdoofd slachten verder.” 

Drastische verlaging dierproeven

Wat dierproeven betreft, voorziet het regeerakkoord 'een drastische verlaging'. “Maar om dat te realiseren, is meer nodig dan het ondersteunen van alternatieven voor dierproeven: een beleidsstrategie met concrete maatregelen en objectieven voor effectieve resultaten!”

Politie

“Dat de regering Dierenwelzijn wil opnemen als een onderdeel van de opleiding van politieagenten en bovendien pleit voor GAS-boetes bij inbreuken is een goede zaak want het kan de handhaving van de dierenwelzijnswetgeving en een efficiënt politieoptreden alleen maar ten goede komen. Want nog te vaak krijgt dierenmishandeling een lage prioriteit bij de politie."

Vergunning voor wie dieren wil houden

Nu kan iedereen in Brussel een dier adopteren of kopen, zonder dat zijn of haar geschiedenis in rekening wordt gebracht. De nieuwe Brusselse regering brengt daar mogelijks verandering in: de regering wil onderzoeken of het via een vergunning, die in geval van mishandeling of verwaarlozing wordt ingetrokken, mogelijk is bepaalde mensen niet langer toe te laten dieren in huis te nemen. “Nu kan iemand die al tien keer een dier mishandeld heeft, nog steeds een dier adopteren of kopen”, zegt Vandenbosch. “Daar moet paal en perk aan gesteld worden.” 

Honden, katten en duiven

Onder de vorige regering, scherpte Bianca Debaets de strijd tegen broodfokkers en de import van puppy’s uit Oost-Europa al aan. De nieuwe regering gaat door op dat elan: er komen twee algemene plannen tegen misbruiken in de handel, één voor honden en één voor katten. En er komt een globaal gewestelijk beleid voor het beheer van de duivenpopulatie. GAIA onderstreept het belang van een diervriendelijke aanpak van de problematiek. 

Conclusie

Het regeerakkoord kon wat de bevoegdheid Dierenwelzijn betreft ambitieuzer maar is geen onaardig uitgangspunt voor vijf jaar beleid voor meer dierenwelzijn. Op één groot minpunt na: geen woord over het onverdoofd slachten, aangaande dierenleed nochtans hét grote pijnpunt in het Brussels Gewest. Hoe dan ook, kijkt GAIA alvast uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe minister van Dierenwelzijn voor een krachtig en performant dierenwelzijnsbeleid in het Brussels Gewest.

— Einde bericht ---

Meer informatie

Contact: 

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15

Ann De Greef, directeur van GAIA: 0477 53 42 02

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be