'Dode' hond leeft nog: bedrog handelaar Happy Doggy bewezen

Hof van Beroep verklaart valsheidsvordering GAIA gegrond

Brussel 19 september 2022 - Op 14 september 2022 velde het Hof van Beroep Antwerpen een eerste arrest in een nieuwe grote strafzaak tegen hondenhandelszaak bvba Puppyhouse (nu Happy Doggy) uit Boechout. De hondenhandelaars worden vervolgd wegens het houden van te veel honden in woongebied en wegen dierenverwaarlozing (bv. doodzieke honden niet laten behandelen door een dierenarts). Het Antwerpse Hof van Beroep verklaart in het arrest van 14 september 2022 één van de stukken die de bvba Puppyhouse aan de correctionele rechtbank (eerste aanleg) had overgemaakt als vals.

Het Hof is daarbij ingegaan op een door GAIA ingestelde strafrechtelijke tussenvordering: een valsheidsvordering. Met het valse stuk had de bvba Puppyhouse een hond dood verklaard – zodat het dier aan elke controle zou worden onttrokken – terwijl de hond nog leeft!

 

Valsheidsvordering van GAIA gegrond

Het Hof zegt letterlijk: “Het Hof stelt vast dat de vermelding van ‘overleden’ op het Dog ID niet overeenstemt met de waarheid. De valsheidsvordering van de burgerlijke partij VZW GAIA is dan ook gegrond. Het Hof herstelt de valsheid door de vermelding status ‘overleden’ op het Dog ID neergelegd als stuk 10 in het bundel van beklaagde BV Puppyhouse te schrappen.”

 

Puppyhouse (Happy Doggy) veroordeeld

Ter herinnering: Op 30 april 2021 werd de vennootschap in eerste aanleg door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een verbeurdverklaring van 125.000 euro voor de verkoop van te jonge honden. De zaakvoerders werden veroordeeld tot een verbeurdverklaring van 75.000 euro, wat dus neerkomt op een totale verbeurdverklaring van 200.000 euro. De rechtbank legde de zaakvoerders verder nog een geldboete van 30.000 euro op. 

 

Hoger beroep

Voor de correctionele rechtbank had de Procureur des Konings veel zwaardere straffen geëist: de Procureur wilde ook een definitief verbod uitgesproken zien op het houden van dieren. De correctionele rechtbank wenste hier echter niet toe over te gaan omdat de rechter in eerste aanleg de getuigenverklaringen over de dierenmishandeling onvoldoende betrouwbaar achtte. GAIA én het Openbaar Ministerie tekenden beroep aan. Ook Puppyhouse ging in beroep. De bal ligt nu in het kamp van het Hof van Beroep. Het Hof heeft nu dus al een eerste beslissing genomen over bewijsmateriaal dat aan de correctionele rechtbank is getoond in 2021.

 

Bedrog bewezen

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Ik had onze advocaat de opdracht gegeven om van het Hof van Beroep een arrest te vragen over het valse stuk. De correctionele rechtbank ging er in zijn vonnis van 30 april 2021 namelijk vanuit dat verschillende honden overleden waren. Nu blijkt dat de grootste omzichtigheid nodig is bij het bestuderen van de 'Dog ID’s' die door Puppyhouse aan de rechtbank (of het Hof) worden getoond: er is geen betere methode om controles te dwarsbomen dan nog levende honden dood te verklaren of als 'geëxporteerd' te noteren in dogID. Het Hof heeft het bedrog nu bewezen geacht en er paal en perk gesteld.”

 

GAIA ontvankelijk als burgerlijke partij

Verder bevestigt het Hof dat GAIA zich burgerlijke partij kan stellen voor inbreuken die een impact hebben op het dierenwelzijn. Meester Anthony Godfroid, de raadsman van GAIA, legt uit waarom dat zo belangrijk is: “De verdediging van de bvba Puppyhouse en ook die van de zaakvoerders hebben alles uit de kast gehaald om de burgerlijke partijstelling van GAIA zogenaamd ‘niet-ontvankelijk’ te laten verklaren. Mocht het Hof hierop zijn ingegaan, dan waren de gevolgen desastreus voor de zaak: alle bewijsstukken die GAIA aan het dossier in de afgelopen jaren heeft toegevoegd, zouden in de prullenmand belanden. Zo heeft GAIA onder andere een expertise van de faculteit dierengeneeskunde (UGent) laten toevoegen, waaruit blijkt dat er gesjoemeld wordt met de fiches – de ‘worpfiches’ – waar de puppy’s uit eigen kweek op vermeld staan. Dit belangrijk stuk van de Gentse Universiteit blijft nu gelukkig in het dossier zitten. GAIA heeft ook uitgewerkt dat de milieureglementering niet is nageleefd door Puppyhouse: ook deze informatie blijft nu in het dossier.”

 

Nog levend in afvalcontainer 

In de nieuwe strafzaak tegen Puppyhouse staan getuigenverhoren van ex-werknemers centraal. Advocaat-Generaal De Mot en de Antwerpse milieurecherche hebben voor deze verhoren gezorgd: tussen november 2021 en eind februari 2022 werden maar liefst zeven ex-werknemers van de bvba Puppyhouse gehoord over de behandeling van de dieren (de vele geïmporteerde puppy’s en de moederdieren) door de zaakvoerders.

Verschillende ex-werknemers hebben aan de politie onder andere verklaard dat de zaakvoerder, de heer Mathieu C., zieke maar nog levende puppy’s gewoonweg in de afvalcontainer gooide. De getuigen hebben hier ook beelden van bezorgd aan de recherche.


Tijdens de pleidooien op woensdag 15 juni 2022 vroeg de verdediging dat deze ​
ex-werknemers bijkomend door de Voorzitster van het Hof zouden gehoord worden. GAIA noch het openbaar ministerie verzetten zich hiertegen. Het Hof ging dan ook in op het verzoek: op een zitting van het Hof van Beroep, geagendeerd op 25 januari 2023, zullen de ex-werknemers onder ede gehoord worden. 

 

Lakse inspecties

Het Hof kende ten slotte nog een rechtsplegingsvergoeding toe aan twee van de drie voormalige contractsdierenartsen van Puppyhouse. Deze rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd omdat hun vrijspraak nu definitief is geworden.

Meester Godfroid legt uit: “Deze dierenartsen zijn vrijgesproken ondanks hun beleid om steevast de quarantaineperiode van 10 dagen te verkorten tot 1 dag. Zij verklaarden dat zij dit deden omdat een inspecteur bij de Inspectie Dierenwelzijn daar geen bezwaar tegen maakt. De correctionele rechtbank vond deze uitleg overtuigend.

Michel Vandenbosch: “Die wettelijke quarantaineplicht is er niet voor de show. Een overheidsinspecteur, die toelaat één dag na aankomst uit Oost-Europa, al te verhandelen, speelt met vuur. Het hoeft dan niet te verbazen dat aangekochte pups bij thuiskomst ziek blijken. ​ GAIA zal bij Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aandringen om op te treden tegen het te lakse inspectiebeleid voor wat de naleving van de 10-dagen-quarantaine betreft.”

 

Getuigenverhoren 

GAIA bereidt zich nu voor op de getuigenverhoren van 25 januari. Michel Vandenbosch: “Wij ​ willen gerechtigheid voor de puppy’s die de brute pech hebben gehad ooit in de handen te belanden van de zaakvoerder van Puppyhouse (nu Happy Doggy) die al eerder (22 september 2017) strafrechtelijk veroordeeld werd voor inbreuken op de dierenwelzijnswet.”

Meester Anthony Godfroid: “In 2017 wilde de correctionele rechtbank nog geen verbod opleggen om dieren te houden. Deze zaak is een herkansing. Al jaren blijven de klachten binnenkomen over Puppyhouse (Happy Doggy). Deze importeur van Oostblokpuppy’s heeft lak aan de wet en aan het dierenwelzijn. Hopelijk valt binnenkort het doek.”


Zie: arrest Hof van Beroep Antwerpen, kamer C4, correctionele zaken, rolnummer 2021/CO/674

Meer informatie:

GAIA-voorzitter ​ Michel Vandenbosch: 0475 45 20 15

Meester Anthony Godfroid: 0494 75 31 71

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be