Een Europees Commissaris voor Dierenwelzijn? 70% van de Europeanen is voor

De cijfers zijn duidelijk: 70% van de EU-burgers wil een Europese Commissaris voor Dierenwelzijn benoemen, zo blijkt uit een internationale enquête die in juni 2021 werd gehouden. Leden van het Europees Parlement zijn nu het proces begonnen om dit voorstel te steunen met het verzamelen van handtekeningen voor een mondelinge vraag.

 

Voor onmiddellijke publicatie: Brussel, 16 november 2021 

 

In juni 2021 vroeg IPSOS aan 3.500 Europese volwassenen tussen 18 en 65 jaar of zij vinden dat er een Europees Commissaris voor Dierenwelzijn moet komen. Het onderzoek werd uitgevoerd in de tien grootste EU-landen, die 81% van de EU-bevolking omvatten: Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, België, Nederland, Roemenië, Hongarije en Zweden. In al deze landen vinden 7 van de 10 burgers dat er een Europees Commissaris voor Dierenwelzijn moet komen

 

Op dit moment is er geen Europees Commissaris voor Dierenwelzijn en ligt de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn bij de Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. Sommige landen, zoals België, hebben echter een minister voor dit domein benoemd.

 

Deze beslissing heeft belangrijke gevolgen gehad: een duidelijke verantwoordelijkheid van de regering voor alle wetgeving in verband met dierenwelzijn, meer transparantie, en de toewijzing van voldoende personele en financiële middelen om concrete antwoorden te geven met betrekking tot dit belangrijke thema.

 

In maart 2021 lanceerde Eurogroup for Animals-lid GAIA, gevestigd in België, met de steun van meer dan veertig andere dierenrechten- en dierenwelzijnsorganisaties in heel Europa de campagne #EUforAnimals, waarin de Europese instellingen wordt gevraagd dierenwelzijn eindelijk de aandacht te geven die het verdient, door het domein expliciet op te nemen in de functieomschrijving van een EU-commissaris. 

 

De campagne #EUforAnimals heeft al de steun gekregen van meer dan 130.000 burgers en 133 leden van het Europees Parlement.  

 

Twaalf leden van het Europees Parlement zijn ook begonnen met het verzamelen van handtekeningen om een partijoverschrijdende mondelinge vraag in te dienen ter ondersteuning van de eis. Het proces is opgestart door parlementslid Niels Fuglsang (S&D, Denemarken) en wordt geco-promoot door Sylwia Spurek (Groenen/EFA, Polen), Petras Auštrevičius (Renew, Litouwen), Manuel Bompard (GUE/NGL, Frankrijk), Michal Wiezik (EPP, Slovakije), Emmanouíl Fragkos (ECR, Griekenland), Anja Hazekamp (GUE/NGL, Nederland), Johan Van Overtveldt (ECR, België), Emma Wiesner (Renew, Zweden), Sirpa Pietikäinen (EPP, Finland), Maria Noichl (S&D, Denemarken) en Francisco Guerreiro (Groenen/EFA, Portugal). 

 

"Leden van het Europees Parlement hebben de wil van de EU-burgers vaak goed vertegenwoordigd, om de manier waarop dieren in Europa behandeld worden te verbeteren", aldus Niels Fuglsang, lid van het Europees Parlement. "Het is mijn hoop en die van de andere leden van het Europees Parlement die deze mondelinge vraag mede promoten, dat veel collega's zich bij ons zullen aansluiten en dat de Europese Commissie positief zal reageren op ons voorstel om de titel van mevrouw Kyriakides zo snel mogelijk te veranderen in EU-commissaris voor Gezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn".

 

"Uit de enquête blijkt duidelijk dat de eis van de campagne door een grote meerderheid van de EU-burgers wordt gesteund. De EU-Commissie mag niet wachten met het geven van een positief antwoord op een voorstel dat grote en blijvende voordelen voor het dierenwelzijn kan opleveren, zowel op continentaal niveau als daarbuiten. Wij hopen dat commissaris Kyriakides zal besluiten #EUforAnimals te steunen en de eerste EU-Commissaris voor Dierenwelzijn zal worden", voegt Ann De Greef, directeur van GAIA, hieraan toe.  

 

EINDE

 

Noten

De volledige resultaten van de enquête vindt u hier

Meer informatie over het initiatief vindt u op de website van de  campagne #EUforAnimals

 

GAIA (Global Action in the Interest of Animals vzw) is de invloedrijkste en een van de meest bekende dierenrechtenorganisaties in België. Wij vinden dat ook dieren respectvol moeten behandeld worden en recht hebben op een menswaardig bestaan. Wij pleiten voor een relatie tussen mens en dier die wordt gekenmerkt door menselijkheid en rechtvaardigheid. 

Eurogroup for Animals  vertegenwoordigt meer dan tachtig dierenbeschermingsorganisaties in bijna alle EU-lidstaten, het VK, Zwitserland, Servië, Noorwegen, Australië en de VS. Sinds haar oprichting in 1980 is de organisatie erin geslaagd de EU ertoe aan te zetten strengere wettelijke normen voor dierenbescherming aan te nemen. Eurogroup for Animals weerspiegelt de publieke opinie via zijn leden en beschikt zowel over de wetenschappelijke als de technische deskundigheid om gezaghebbend advies te verstrekken over kwesties in verband met dierenbescherming.

 

 

Ipsos_21-031573_GAIA_EU Survey_Report_v3.pdf

PDF - 12 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be