Erbarmelijke leefomstandigheden van vleeskippen

Reactie GAIA: bespreking situatie vleeskippen in Commissie Dierenwelzijn (21 maart 2018)

Geacht lid van de Commissie Dierenwelzijn,

In verband met de discussie over de erbarmelijke leefomstandigheden van vleeskippen in de Commissie Dierenwelzijn gisteren, wens ik namens GAIA een en ander toe te lichten en te verduidelijken. 

  1. Dat uit de beelden die wij publiek gemaakt geen inbreuken op de (feitelijk ondermaatse) regelgeving kunnen worden afgeleid, is een bijzonder eigenaardige conclusie. Het begeleidende GAIA-rapport vermeldt welke bepalingen overtreden zijn: krengen in staat van ontbinding, dode kippen die niet weggehaald worden, ernstig lijdende dieren en dieren in precaire toestand die geen verzorging krijgen, de kippen beschikken niet over PERMANENT droog strooisel,... . 
  2. GAIA heeft wel benadrukt dat het niet onze bedoeling is de zes individuele bedrijven waar de beelden werden gefilmd specifiek te viseren. De erbarmelijke leefomstandigheden van de braadkuikens mogen en kunnen niet als uitzonderlijke incidenten afgedaan worden maar zijn illustratief voor het hele systeem van industriële vleeskippen- en kippenvleesproductie. Het systematische leed is onder de huidige wetgeving de norm. De welzijnsproblemen in de vleeskippenhouderij, die GAIA uit de doeken deed via de beelden en die in het rapport terzake allemaal in kaart werden gebracht, zijn wetenschappelijk bevestigd en worden overigens en bovendien weergegeven in recente rapporten over de vleeskippensector onder meer van de Vlaamse overheid! Qua controle: het is onmogelijk een efficiënte en nauwkeurige controle die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, uit te oefenen in stallen met 10.000den dieren op elkaar gepakt. De omstandigheden laten dat in feite niet toe.
  3. De beelden werden niet over verschillende maanden gemaakt. Het onderzoek van begin- tot eindpunt, filmen incluis, liep van oktober tot december. Op de zes bedrijven werd telkens gedurende korte tijd (niet urenlang want telkens alleen maar meer van hetzelfde) gefilmd. De beelden zijn wel authentiek: laat daar geen twijfel over bestaan. Ze tonen overigens ook 2 fasen: week 1-2-3 (kort na aankomst kuikens van 50g op bedrijf; met nog redelijk wat bewegingsruimte (zie ook rapport)) en week 4-5-6 (ergste lijden, norm 17 kippen per m2, maar kan oplopen tot 19 en meer indien men aan enkele gemakkelijk na te leven voorwaarden voldoet, zie rapport) vlak voor 'slachtrijpe' kippen van 2,5 à 2,8kg naar de slachterij vertrekken. Uiteraard beschikken we over veel meer beelden, die telkens meer van hetzelfde onthullen.
  4. Ontgoochelend is toch de reactie van de boerenorganisaties, die het licht van de zon blijven ontkennen en schieten op de boodschapper (klassieke reactie). Belplume, die wij onder vuur namen, liet dan toch weten dat ze de beelden ernstig nemen.
  5. We zouden niks liever willen dan dat de sector zelf ook een hand uitsteekt om minstens een poging te wagen tot samenwerking. GAIA wees namelijk niet zozeer naar de kippenhouders dan wel nadrukkelijk op de 'race to the bottom' en prijzenslag tussen discounters die mee aan de basis liggen van het probleem en het systeem in stand houden. Enige ontgoochelende reactie van de sector: blijven ontkennen dat er een probleem is en schieten op GAIA. Andere methode? Tja, als je de situatie niet toont, beweegt er zeker niets, want voor de sector is er geen vuiltje aan de lucht: alles is altijd in orde. Voorbeeldige dierenzorg, etc. Kop in het zand dus.
  6. GAIA staat steeds open voor constructief overleg maar niet voor business as usual in de trant van 'ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was'. Van Europa moet in verband met de vleeskippen niks verwacht worden; dat heeft de EU-Commissie al meer dan eens duidelijk laten verstaan. Het zou al even ontgoochelend zijn mocht Vlaanderen zich blijven verschuilen achter Europa en de Europese paraplu blijven openen.
  7. Van de retail valt er misschien meer te verwachten. Het zou helpen mochten de Vlaamse Regering, meer bepaald de bevoegde ministers voor de relevante materies en/of het parlement een initiatief lanceren om de retail tot actie aan te zetten.

 

Vriendelijke groeten,

Michel Vandenbosch

Voorzitter GAIA

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be