Europese burgers eisen dat dierproeven gestopt worden

Europees burgerinitiatief verzamelt recordaantal handtekeningen (meer dan 1,4 miljoen) - volgende stap lonkt

Brussel, 1 september 2022 - Voor de tweede keer in 7 jaar tijd hebben meer dan een miljoen mensen in de Europese Unie luid en duidelijk uitgesproken dat er een einde moet komen aan dierproeven. Als 1 miljoen handtekeningen gevalideerd worden, zullen de organisatoren van het initiatief uitgenodigd worden door de Europese Commissie. ​

 

Meer dan tien miljoen dieren - katten, honden, konijnen, muizen, primaten en andere - lijden elk jaar een afschuwelijk bestaan in laboratoria in heel Europa, waar ze gebruikt worden voor testen en onderzoek.

 

Nu eisen de Europese burgers dat er een einde komt aan het wrede gebruik van dieren bij proeven met cosmetica en chemische stoffen, en dat er een ambitieus plan komt om een einde te maken aan alle dierproeven.

 

Toen de termijn voor het verzamelen van handtekeningen voor het Europees burgerinitiatief (EBI) verstreek op woensdag 31 augustus om 23:59 uur, hadden 1.413.383 mensen hun handtekening gezet. Dit is een ongekende mijlpaal: het is het tweede EBI over dit onderwerp dat de grens van één miljoen handtekeningen heeft overschreden. De eerste was ‘Stop Vivisectie’ in 2015.

 

Zeer duidelijk signaal

 

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: "Hoewel we nu enkele maanden moeten wachten om te zien of ons EBI door de EU-lidstaten wordt gevalideerd, is het enorme aantal handtekeningen een zeer duidelijk signaal aan de Europese wetgevers over de sterkte van het gevoel dat er over deze kwestie bestaat.”

 

"Wij hopen dat de Europese Commissie, de leden van het Europees Parlement en de nationale regeringen ditmaal acht slaan op de zaak en onmiddellijk maatregelen nemen om een einde te maken aan dierproeven met ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt. We hebben ook een ambitieus en dringend plan nodig om alle andere dierproeven naar de geschiedenisboeken te verwijzen, waar ze thuishoren."

 

Hoog tijd

 

Het burgerinitiatief ‘Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing’ werd in augustus 2021 gelanceerd door dierenbeschermingsorganisaties Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals, de European Coalition, de European Coalition to End Animal Experiments, en voor België GAIA en Animal Rights. Het initiatief van al deze organisaties werd gesteund door mondiale bedrijven als The Body Shop en Dove, en werd actief gepromoot door een coalitie van groepen en campagnevoerders uit alle hoeken van Europa.

 

Ook voor België werd het quorum (minimaal vereiste aantal handtekeningen) bereikt. Dat bedroeg 14.805, terwijl er 22.057 behaald werden.

 

Ann De Greef, directeur van GAIA: "We zijn trots op deze mijlpaal en kijken uit naar een succesvolle validatie van de handtekeningen. De Europese Commissie moet met substantiële wetgevingsvoorstellen komen om dierproeven geleidelijk af te schaffen en een einde te maken aan het lijden van miljoenen dieren in laboratoria in Europa. Ook de regeringen in België zouden hier nota van moeten nemen. Wij eisen verandering in de proeven en in het onderzoek. Het is hoog tijd dat Europa zich ontwikkelt en de wrede en achterhaalde dierproeven achter zich laat."

 

De organisatoren van het initiatief hebben nu drie maanden de tijd om de handtekeningen ter validering in te dienen bij de bevoegde instanties van de lidstaten voordat zij het initiatief kunnen voorleggen aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. Tot nu toe hebben slechts zes van de in totaal 90 geregistreerde EBI's deze valideringsfase met succes doorlopen; vier andere bevinden zich momenteel in de valideringsfase. Dat er meer dan 1,4 miljoen miljoen handtekeningen zijn verzameld, is een sterk signaal dat dit EBI zich bij de met succes gevalideerde EBI’s kan voegen.

 

EINDE

 

Meer info

 

Michel Vandenbosch, GAIA-voorzitter: 0475 45 20 15

 

Noten

 

  • Voor meer informatie over Europese burgerinitiatieven zie de EBI Factsheet op de website van het Europees Parlement.

 

  • Het Europees burgerinitiatief "Een einde maken aan dierproeven" heeft een netwerk van NGO's uit heel Europa bijeengebracht. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat een dergelijk aantal Europese organisaties zich heeft verenigd voor dieren in laboratoria.

 

  • Een Europees burgerinitiatief is een officieel initiatief van de EU om invloed uit te oefenen op de wetgevers in Europa - een uniek instrument voor verandering. Elke handtekening ondergaat een verificatieproces. Na ontvangst van de laatste handtekeningen zal de EU-Commissie het initiatief zorgvuldig bestuderen.

 

  • Binnen een maand na ontvangst van het initiatief: vertegenwoordigers van de Commissie ontmoeten de organisatoren zodat zij de in hun initiatief aan de orde gestelde kwesties in detail kunnen toelichten.

 

  • Binnen 3 maanden: Het initiatief krijgt een volledige plenaire behandeling in het Europees Parlement, gevolgd door een mogelijke stemming.

 

  • Binnen 6 maanden: De Commissie stelt een formeel antwoord vast waarin zij uiteenzet welke maatregelen zij eventueel naar aanleiding van het burgerinitiatief zal voorstellen en waarom zij dit al dan niet doet.

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be