FAVV moet van Raad van State 8.900 euro betalen aan GAIA

Michel Vandenbosch: “Ook het FAVV staat niet boven de wet”

Brussel, 28 oktober 2019 - Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) moet dierenrechtenorganisatie GAIA in totaal 8.900 euro schade- én rechtsplegingsvergoeding betalen. Dat heeft de Raad van State beslist in een baanbrekend arrest. De toegekende schadevergoeding betreft een deel van GAIA’s campagnekosten die rechtstreeks verband houden met het vernietigingsverzoek van de organisatie tegen het illegaal verlenen van erkenningen door het Agentschap voor de zogenaamde popupslachthuizen. Het arrest van 14 juni 2018 vernietigde al de erkenningen die het FAVV had verleend aan de illegale slachtvloeren, die door de stad Genk en Beringen als slachthuizen ingericht werden om ‘conform de wet’ tijdens het Offerfeest schapen onverdoofd ritueel te slachten. 

Verbod omzeild
Rituele slachtingen (verdoofd of onverdoofd) mogen uitsluitend in een erkend regulier (én permanent operationeel) slachthuis uitgevoerd worden. Maar het FAVV omzeilde die regelgeving door de pop-upslachtvloeren, waar hooguit drie dagen geslacht werd, ten onrechte als reguliere, permanente slachthuizen te erkennen. Zo konden er tijdens het Islamitische offerfeest toch rituele schapenslachtingen zonder verdoving plaatsvinden. GAIA was een juridische procedure gestart tegen deze pop-upslachthuizen, waar gedurende twee offerfeesten honderden schapen illegaal ritueel geslacht werden en kreeg uiteindelijk gelijk van de Raad van State. Die vernietigde de door het FAVV illegaal verleende erkenningen (14 juni 2018). 

De auditeur van de Raad van State adviseerde dat GAIA enkel aanspraak kon maken op een symbolische (morele) schadevergoeding. De Raad van State is de adviseur hier niet in gevolgd en kende GAIA in billijkheid naast de symbolische euro een schade- en rechtsplegingsvergoeding toe van in totaal 8.900 euro. Het arrest stipuleert onder meer het volgende: “De verzoekende partij” (GAIA dus) “zet op aannemelijke wijze uiteen dat zij een schade heeft geleden die groter is dan de symbolische één euro. Het gaat immers om de aantasting van één van haar fundamentele doelstellingen waartegen zij daadwerkelijk is opgekomen in allerlei campagnes en juridische acties.” De schadevergoeding bedraagt een forfaitair bedrag van 2 x 3.750 euro en de rechtsplegingsvergoeding van 2 x 700 euro, in totaal dus 8.900 euro.

Naar waarde geschat
GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert zeer tevreden: “Dit arrest is een baanbrekend precedent. Onvoorstelbaar toch dat het FAVV manifest tijdelijke slachtvloeren erkende als permanente slachthuizen. Maar ook het FAVV staat niet boven de wet. Al die procedures om de illegale handelingen van overheidsinstanties, in dit geval het FAVV, met betrekking tot het onverdoofd (ritueel) slachten, te doen stoppen en het recht te doen zegevieren, kostten onze vereniging handenvol geld. De Raad van State schat onze inspanningen om de wet te doen naleven duidelijk naar waarde en vindt niet alleen een morele maar bovendien een financiële schadevergoeding voor GAIA verantwoord. Ik ben de Raad van State daar zeer erkentelijk voor.”

Meer informatie

Contact:

  • Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15
  • Meester Stijn Vandamme, advocaat van GAIA: 09/234 29 16

 

In bijlage de betrokken arresten van de Raad van State

245871_signed_signed.PDF

PDF - 256 Kb

245872_signed_signed.pdf

PDF - 277 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be