GAIA dagvaardt het FAVV

FEBEV: "Door FAVV erkende 'pop-up' slachthuizen voor onverdoofd slachten omzeilen de wet en zijn oneerlijke concurrentie" ​

Brussel, 13 april 2017 - Dierenrechtenorganisatie GAIA dagvaardt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV. Waarom? Omdat het Voedselveiligheidsagentschap naar aanleiding van het Islamitische offerfeest nu reeds enkele jaren onterecht een erkenning verleende als 'slachthuis' aan minstens vier tijdelijke slachtinrichtingen, twee in Genk en Beringen (2015 en 2016), een in Antwerpen (2016) en een aan de zogenaamde mobiele slachtinrichting in Brussel (2016). FEBEV (de Federatie van het Belgisch Vlees), die de reguliere slachthuizen vertegenwoordigt, verwijt deze 'pop-up slachthuizen' "oneerlijke concurrentie". De dagvaarding werd vandaag betekend. 

GAIA hekelde deze inrichtingen eerder al als ‘pop-up’-slachthuizen, en spande reeds rechtszaken aan tegen twee van dergelijke inrichtingen in Genk en Beringen. Concreet betreft het tot tijdelijke slachtinrichting omgebouwde loodsen waar het FAVV toeliet dat er tijdens het islamitische offerfeest en hooguit twee dagen, onverdoofd schapen geslacht werden. Onverdoofd ritueel slachten is wettelijk verboden buiten de erkende, vaste slachthuizen en mag vooralsnog enkel uitgevoerd worden in erkende slachthuizen die strikt aan de Europese regelgeving beantwoorden. Maar, benadrukt GAIA, het gaat hier om inrichtingen die onmogelijk kunnen voldoen aan het begrip slachthuis zoals opgenomen in dwingende Europese regelgeving , temeer dit reeds werd bevestigd in adviezen van de Raad van State en de Brusselse kortgedingrechter. Bovendien wordt een loopje genomen met de 'erkenning' die tijdelijk wordt afgeleverd: het FAVV beoordeelt tal van erkenningsvoorwaarden en criteria voorafgaand aan de exploitatie als 'niet van toepassing' of 'niet beoordeelbaar wegens geen activiteit'. Op het ogenblik dat nacontrole - binnen de drie maanden - zou moeten plaatsvinden op de slachtactiviteiten,  zijn de tijdelijke 'slachthuizen' al weer opgedoekt. Desondanks blijft het FAVV jaar na jaar dergelijke 'erkenningen' afleveren, louter om het onverdoofd slachten te laten plaatsvinden, terwijl op voorhand reeds vaststaat dat van enige nacontrole geen sprake zal zijn. 

FEBEV: "Oneerlijke concurrentie"

Dat het FAVV dergelijke inrichtingen toch als slachthuis erkent terwijl ze niet beantwoorden aan alle voorwaarden waaraan de (permanente) reguliere slachthuizen wel moeten voldoen, stoot ook de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) voor de borst. Afgevaardigd bestuurder Michael Gore verduidelijkt: "Aangezien onze leden continu moeten investeren om aan de wettelijke voorwaarden op vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn te voldoen, en de eisen aan deze inrichtingen minder strikt zijn, kunnen we spreken van oneerlijke concurrentie. De erkenning van het FAVV wordt louter gebruikt om het Europees verbod op onverdoofd slachten te kunnen omzeilen, want onverdoofd slachten is (vooralsnog) enkel toegelaten in vaste, erkende slachthuizen.” 

Tot de orde

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch vult aan: “Los van het dierenleed dat onverdoofd slachten ook in reguliere slachthuizen veroorzaakt, zolang de huidige wet het toelaat, leert de praktijk dat in pop-upslachthuizen, waar geenszins permanent maar slechts een of hooguit twee dagen geslacht wordt, extra dierenleed veroorzaakt wordt, bovenop al het lijden dat schapen, die onverdoofd geslacht worden, reeds ondergaan.”

GAIA vraagt nu dat de rechter het FAVV tot de orde zou roepen, en het FAVV een verbod zou worden opgelegd om nog erkenningen af te leveren aan tijdelijke slachthuizen in strijd met de Europese regelgeving en zonder dat nacontrole mogelijk op tal van strenge voorwaarden die wel gelden voor permanente slachthuizen. De regelgeving moet door iedereen worden nageleefd en toegepast, en in tegenstelling tot het FAVV, niet "à la carte" als de voedselveiligheid minder precair is indien er slechts 1 à 2 dagen wordt geslacht. Vandaag raakte bekend dat het pop-up slachthuis voor onverdoofd slachten in Beringen niet meer zal heropenen omdat er geen professionele slachters gevonden worden. 

- Einde bericht -

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be