GAIA ONTHULT WEERZINWEKKENDE DIERENLEED

WELZIJN KALKOENEN VERGETEN DOOR DE WETGEVER

In oktober 2019 onderzochten terreinonderzoekers van GAIA de situatie in drie kalkoenkwekerijen in West-Vlaanderen. Wat ze aantroffen, waren schrijnende situaties van een ongereglementeerde sector: duizenden opeengepakte kalkoenen, fel verzwakte, creperende en gewonde dieren, die allerlei letsels vertonen, kalkoenen met sterk beschadigd verenkleed, dieren met afgestorven huid op de rug en de flanken, kadavers in ver gevorderde staat van ontbinding, stalvloeren bedekt met uitwerpselen, kalkoenen besmeurd met uitwerpselen, … “De intensieve kweek van kalkoenen is volledig ontaard”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. De dierenrechtenorganisatie eist dat Vlaanderen de sector strenge wettelijke dierenwelzijnsnormen oplegt om een eind te maken aan “deze weerzinwekkende wantoestand”.

In de laatste drie jaar werden in België jaarlijks meer dan 750.000 kalkoenen gekweekt en geslacht voor consumptie. Toch kent ons land geen specifieke wetgeving om het welzijn van vleeskalkoenen te beschermen. De kalkoen werd compleet vergeten door de wetgever. Er worden geen duidelijke wettelijke grenzen gesteld aan de bezettingsdichtheid: een kweker bepaalt zelf hoeveel kalkoenen hij/zij in een stal propt. “Nog meer kalkoenen op elkaar persen, is praktisch niet mogelijk want dan zouden er nauwelijks nog dieren overleven en het sterftecijfer is nu al zo hoog”, beklemtoont Michel Vandenbosch. “De ronduit abominabele tot afschuwelijke toestand die onze waarnemers aantroffen in de bezochte kalkoenkwekerijen zijn het beste bewijs van waar het gebrek aan wetgeving toe kan leiden.”

Creperende dieren
Na kippen zijn kalkoenen het meest geslachte gevogelte in België. Met 25 kwekerijen situeert zich de gangbare, intensieve kalkoenhouderij in Vlaanderen. Wallonië telt 2 biologische kalkoenkwekers. GAIA filmde de leefomstandigheden van vleeskalkoenen in drie kwekerijen in Vlaanderen. De situatie is vreselijk: de kalkoenen leven in hun eigen uitwerpselen en de uitwerpselen van soortgenoten, overvolle stallen en beschadigend pikgedrag o.a. doordat de pikorde verstoord is door zoveel op elkaar gepakte dieren. GAIA stelde bij veel kalkoenen allerlei letsels vast en op de kop en de flanken weerzinwekkende necrose (afgestorven huid waar pikverwondingen op het lichaam werden toegebracht). Omdat het ras dat in de intensieve kalkoenhouderij gebruikt wordt, geselecteerd is op snelle groei, groeien kalkoenen zodanig snel (hanen van 170 gram tot ongeveer 16 kilo op 16 weken tijd) dat veel kalkoenen last hebben van kreupelheid. Sommigen kunnen nagenoeg niet meer rechtop staan, worden volledig immobiel, liggen in spagaathouding en sterven van de honger en de dorst want ze kunnen de drink- en voederbak niet meer bereiken. De vogels kunnen ook hun verenkleed niet schoonmaken, een vitale behoefte. “We kunnen aannemen dat de beelden representatief zijn voor de gangbare, intensieve vleeskalkoenhouderij in België”, zegt Vandenbosch. “Het hele systeem is dan ook een walgelijke aanfluiting van de notie dierenwelzijn.

De huidige toestand van de gangbare Vlaamse kalkoenkwekerijen is volstrekt onaanvaardbaar. Er is dringend nood aan specifieke dierenwelzijnswetgeving met concrete normen om de kalkoen te beschermen. Wij vragen dat de wetgever minstens de criteria van het eerste niveau, 1ster Beter Leven Keurmerk en bij voorkeur 2 sterren, verankert in wetgeving. Zo moet er een langzamer groeiend ras gebruikt worden, meer ruimte voor de dieren, buitenloop en daglicht zijn en moet er strooimateriaal van voldoende kwaliteit gebruikt worden. “Het welzijn van de kalkoen werd compleet vergeten door de wetgever. Hier moet dringend verandering in komen.”

GAIA roept iedereen op zijn petitie te tekenen op www.mijnkerstkalkoen.be. Verder hoopt de organisatie ook dat er deze kerst minder kalkoen zal gegeten worden.

Rapport: Het leed van de intensieve vleeskalkoen

PDF - 1.7 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be