GAIA over aanstelling Piet Vantemsche als "tussenpersoon" in kwestie onverdoofd slachten

"Uitstelmaneuver om hete aardappel door te schuiven naar volgende legislatuur?"

Woensdag 13 juli 2016 — De dierenrechtenorganisatie GAIA neemt akte van de aanstelling van Piet Vantemsche door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts als "tussenpersoon" in het dossier van het onverdoofd slachten. "Als dit maar geen maneuver is om de zaak te begraven en de hete aardappel door te schuiven naar de volgende legislatuur, vraagt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch zich af, afgaande op de tijd die Vantemsche krijgt - eerste helft van 2017! - om zijn verslag over te maken aan minister Weyts.

Hoe dan ook hoopt Vandenbosch dat Piet Vantemsche in alle - politieke - onafhankelijkheid de islamitische en orhodox joodse geloofsgemeenschappen er tenminste toe zal kunnen brengen de onweerlegbare en wetenschappelijk aangetoonde baten van de alternatieve slachtmethoden in vergelijking met het onverdoofd slachten te erkennen.

"Zodat hun vertegenwoordigers niet langer vasthouden aan hun traditionele houding van rigide onverzettelijkheid en bewijzen dat ze in staat zijn om meer dan louter lippendienst te bewijzen aan het dierenwelzijn", verduidelijkt Michel Vandenbosch. "En zodat ze bereid zijn te aanvaarden dat alle dierenleed dat op het moment van de slachting technisch vermijdbaar is, ook effectief vermeden wordt. Met minder zijn de dieren niet gebaat.

Als Piet Vantemsche niet meer bereikt dan wat rommelen in de marge voor de schone schijn, zal hij gefaald hebben", spreekt de GAIA-voorzitter duidelijke taal.

- Einde bericht -

Slachten met vs zonder verdoving // Abattage sans vs avec Ć©tourdissement