GAIA overhandigde vanmiddag 70.153 handtekeningen aan Brussels Parlement

Voor een verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 11 mei 2022 - Vanmiddag overhandigde een 15-koppige delegatie van de dierenrechtenorganisatie GAIA een petitie met 70.153 handtekeningen voor een verbod op onverdoofd slachten aan de Brusselse Parlementsleden Jonathan de Patoul (DéFI) en Carla Dejonghe (Open VLD). De Patoul diende in januari 2022 een ontwerp van ordonnantie in om onverdoofd slachten te verbieden in het Brussels Gewest (met de steun van Open VLD en Groen). De voorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane (PS), weigerde de petitie van GAIA in ontvangst te nemen.

BOODSCHAP

De actievoerders maakten hun boodschap nogmaals duidelijk aan de hand van panelen met slogans (bv. ‘Pijnloos sterven is een recht’, ‘Stop hun pijn’). GAIA eist dat het Brussels Parlement het voorbeeld van Vlaanderen en Wallonië volgt, en zich dus baseert op de arresten van het EU-Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die het Vlaamse en Waalse verbod bekrachtigd hebben. Onverdoofd slachten moet verboden worden om technisch vermijdbaar dierenleed te voorkomen.

HELSE PIJNEN

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: “Met de steun van de overgrote meerderheid van de Brusselaars roepen wij de leden van het Brussels Parlement op om de technisch vermijdbare helse pijnen die duizenden onverdoofd geslachte schapen en runderen ondergaan, te voorkomen.”

IPSOS

Volgens een opiniepeiling van IPSOS, uitgevoerd in maart 2021, zijn 7 op de 10 Brusselaars voorstander van dit verbod. Dit resultaat werd ook bevestigd door een enquête van de Brusselse minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi), waarin de mening van de Brusselaars werd gevraagd over een aantal dierenwelzijnsthema’s. Ook uit dat onderzoek blijkt dat 70% van de Brusselaars voorstander is van een verbod op onverdoofd slachten. 

Uit de Ipsos-opiniepeiling blijkt overigens ook dat zeker niet alle Brusselse moslims gekant zijn tegen een verbod op onverdoofd slachten. Meer dan een derde van de Brusselse moslims (35%) is zelfs voorstander en 18% van hen heeft er geen uitgesproken mening over.

LAATSTE SECONDEN?

De Brusselse PS kondigde in april aan dat zij unaniem tegen het voorstel van De Patoul zal stemmen, omdat de tekst zich zou toespitsen op de laatste seconden van het leven van een dier. Laatste seconden? Dat is wetenschappelijke onzin. Wat is de wetenschappelijke consensus? Tijdens het slachten zonder bedwelming kunnen het lijden en de pijn bij schapen gemiddeld meer dan 20 seconden duren en in bepaalde gevallen zelfs 2 minuten. Bij runderen kan de pijn gemiddeld 5 tot 6 minuten aanhouden, en in sommige extreme gevallen zelfs tot 12 minuten! Het is dus ronduit schandalig om te doen alsof het maar om de laatste seconden zou gaan!

DIERENARTSEN

De Federatie van dierenartsen van Europa - waarin zo'n 300.000 dierenartsen zijn verenigd – is heel duidelijk over dit onderwerp: onverdoofd slachten is in alle gevallen onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn. Bedwelming vóór de keelsnede is absoluut noodzakelijk. De argumenten van de PS houden geen steek en minimaliseren het lijden en de pijn die duizenden gevoelige en weerloze wezens ondergaan. Dit getuigt van een onaanvaardbare minachting voor dieren en een betreurenswaardige ontkenning van de wetenschappelijke kennis terzake. Een bedenkelijke houding die alleen kan worden verklaard door electoraal cynisme. 

DUBIEUZE ROL PS

Wallonië en Vlaanderen hebben in 2017 de knoop al doorgehakt. Zo ook het Europees Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die het Vlaamse en Waalse verbod bekrachtigden en verklaarden dat beide decreten de juridische toets van de evenredigheid doorstaan en een billijk evenwicht hebben gevonden tussen de vrijheid van godsdienst en het belang van het dierenwelzijn.

Volgens deze Hooggerechtshoven gaat het hier om dwingende en noodzakelijke maatregelen om schapen en runderen vermijdbaar lijden te besparen. Waar wacht het Brussels Gewest op?

De positie van de PS kan natuurlijk niet dubieuzer zijn. In het Waalse parlement stemt de PS voor, in het Brussels Parlement zal de PS tegenstemmen. Triest.. Hoe dan ook: GAIA zal de dieren niet in de steek laten. Michel Vandenbosch: "GAIA zal nooit opgeven. Je mag nooit de hoop verliezen!”

Er is echter nog tijd voor de Brusselse socialisten om hun standpunt te herzien. En hetzelfde geldt trouwens voor de Brusselse leden van de PTB die ook aankondigde dat die partij zal tegenstemmen.

EINDE

Meer info: GAIA-voorzittter Michel Vandenbosch, 0475 45 20 15

Onderstaande foto's zijn rechtenvrij en mogen dus gebruikt worden.

Ipsos-opiniepeiling onverdoofd slachten in Brussel.pdf

PDF - 583 Kb

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be