GAIA steunt Vlaams Gewest in juridische demarche tegen verbod op onverdoofd slachten

“Waar zijn de verlichte stemmen in de moslimgemeenschap?

Afgelopen weekend raakte bekend dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) opnieuw werd gedagvaard door een aantal moslimorganisaties wegens het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren – een verbod dat de minister al in september 2014 aankondigde. GAIA betreurt deze nieuwe juridische demarche. “Waar zijn de verlichte stemmen binnen de moslimgemeenschap?”, vraagt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch zich vertwijfeld af. “Is er nog wel plaats voor constructief overleg?”

Het zijn tien moslimorganisaties dit keer die minister Weyts, als vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest, dagvaarden. Ze eisen dat het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren wordt ingetrokken, en ze vragen elk een vergoeding van 1.000 euro voor de geleden morele schade en reputatieschade. “Die houding valt sterk te betreuren”, vindt Michel Vandenbosch. “Meer nog, dit geeft blijk van vérgaande bigotterie. De mensen achter deze juridische demarche zijn eenvoudigweg niet bereid en evenmin in staat tot constructief overleg.” Daarom beslist GAIA om het Vlaams Gewest te steunen in deze zaak, als vrijwillig tussenkomende partij.

In de zomer van vorig jaar stelden enkele moslimorganisaties al een kortgedingprocedure in tegen de beslissing van Weyts om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. Ook toen al sloot GAIA zich aan als vrijwillig tussenkomende partij, om het Vlaams Gewest te steunen. Volgens de moslimorganisaties was het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid en betekende de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten. Hun eis werd echter in september door de Brusselse kortgedingrechter afgewezen. Ook de Raad van State gaf minister Weyts in een advies gelijk in dit dossier.

Bovendien zegt de Europese verordening uit 2009 dat slachten zonder verdoving enkel is toegestaan in erkende slachthuizen die aan alle Europese vereisten voldoen. Michel Vandenbosch: “Het onverdoofd ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren is met andere woorden een inbreuk op de Europese wetgeving, en dus strafbaar. De wet laat wél toe dat er op tijdelijke slachtvloeren ritueel wordt geslacht onder verdoving. Het staat de Belgische moslims ook vrij om een gift te doen in plaats van een schaap te slachten.”

Tijdens het offerfeest van vorig jaar – het eerste waarop het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren van kracht was – werden er in Vlaanderen in totaal 8.463 schapen, runderen en geiten geslacht. Dat zijn er bijna 30.000 of 78% minder dan in 2014 (38.000), toen er van een verbod nog geen sprake was.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be