GAIA VOERT ACTIE AAN HOOFDKANTOOR PS

“PS minacht dierenleed en ontkent wetenschappelijke consensus over onverdoofd slachten”

Brussel, 25 mei 2022 - Een delegatie van een 20-tal GAIA-actievoerders trok vanmorgen naar het hoofdkantoor van de PS. Zij uitten er hun verontwaardiging over het standpunt van de Brusselse PS over de invoer van een verbod op onverdoofd slachten in het Hoofdstedelijk Gewest. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch werd ontvangen op het PS-kantoor voor een gesprek.

Binnenkort wordt in het Brussels Parlement gestemd over een verbod op onverdoofd slachten. Momenteel worden door dat parlement hoorzittingen over het thema georganiseerd, waarbij alle betrokken partijen hun standpunt komen uiteenzetten.

Toch liet de Brusselse PS in mei al weten dat de partij unaniem tegen zal stemmen in het Brussels Parlement. Brussels parlementslid en dierenarts Jonathan de Patoul (DéFI) legde er eerder dit jaar een voorstel van ordonnantie neer, medeondertekend door Carla Dejonghe (Open Vld) en gesteund door de Open Vld en Groen, met als doel het verbieden van onverdoofd slachten in het Brussels Gewest.

Nog voor alle hoorzittingen over dit thema afgerond zijn in het Brussels Parlement kondigde de PS dus al aan tegen het voorstel te zullen stemmen. Dat betekent dat de PS aanvaardt dat duizenden schapen, geiten en runderen ernstig en onnodig lijden, verscheidene minuten lang (in sommige gevallen tot 11 minuten). Meer nog: de PS kant zich zelfs resoluut tegen het voorkomen van dit technisch vermijdbare lijden.

GAIA-actievoerders lieten vandaag met slogans en panelen blijken wat zij van dergelijke houding vinden.

HART GEDRENKT IN BLOED

GAIA greep de gelegenheid aan om de Brusselse PS eraan te herinneren dat het nog niet te laat is om van mening te veranderen. GAIA verzoekt de PS zich niet langer te verzetten tegen de goedkeuring van het verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest. Toen het Waals verbod op onverdoofd slachten gestemd werd, heeft de PS het overigens mee goedgekeurd.

Een delegatie van GAIA, onder wie GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, ging in op een uitnodiging voor een gesprek met onder andere Brussels parlementslid Marc-Jean Ghyssels. Dat gesprek duurde een uur en verliep open en sereen. GAIA drong er bij de PS op aan om het geweer toch nog van schouder te veranderen en voor het verbod te stemmen. Daar is het immers nog niet te laat voor. Volgende week woensdag 1 juni wordt de GAIA-voorzitter gehoord in het Brussels Parlement over het voorstel van ordonnantie dat een verbod op onverdoofd slachten beoogt.

In Vlaanderen en Wallonië bestaat al een verbod op onverdoofd slachten. Het Hof van Justitie van de EU en het Belgische Grondwettelijk Hof valideerden het Waalse en het Vlaamse verbod bovendien. 27 hoge rechters bogen zich maandenlang over de kwestie en kwamen tot het oordeel dat het verbod een billijk evenwicht vormt tussen de vrijheid van godsdienst en dierenwelzijn.

Acht de Brusselse PS zich wijzer en bekwamer dan de 27 hoge rechters van de twee hoogste gerechtshoven? Is dat de grote ‘terugkeer van het hart’, zoals PS-voorzitter Paul Magnette het aankondigde op een partijcongres in maart? Zeker niet voor de dieren dan, helaas. Het rode hart van de PS is doordrenkt van het bloed van de duizenden dieren die onverdoofd geslacht worden. In de steek gelaten.

TENZIJ...?

Tenzij de PS, net als 70% van de Brusselaars, eindelijk haar hart opent voor het onmiskenbare lijden en de pijn van duizenden dieren die zonder enige noodzaak worden onderworpen aan een van de ergste kwellingen die men dieren kan laten ondergaan: hen onverdoofd de keel doorsnijden. Dieren worden in het basisartikel van de Brusselse wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren nochtans erkend als "levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming verdienen."De PS-volksvertegenwoordigers hebben die bepaling nota bene mee goedgekeurd.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch zal volgende woensdag 1 juni in het Brussels Parlement gehoord worden door de leden van de Commissie Leefmilieu, bevoegd voor Dierenwelzijn, over het voorstel van ordonnantie waarover gestemd zal worden en dat een verbod op onverdoofd slachten beoogt.

Vandenbosch: “De PS heeft de mond vol over hun bekommernis om het dierenwelzijn, maar in werkelijkheid minacht de PS dierenleed en ontkent de partij de wetenschappelijke consensus over onverdoofd slachten. Het is wetenschappelijk immers aangetoond dat dieren minder lijden als ze voorafgaandelijk aan hun slachting verdoofd worden. PS-volksvertegenwoordigers, het is nog niet te laat om uw harten echt te openen voor het dierenwelzijn en te stemmen voor het verbod op onverdoofd slachten en dus een voorafgaandelijke bedwelming te verplichten.”

EINDE

Meer informatie

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15

 

Foto's vrij te gebruiken:

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be