GAIA vroeg 71 Belgische universiteiten en hogescholen of ze het gebruik van dieren tijdens studentendopen toelaten

Michel Vandenbosch: “Dierengebruik tijdens studentendopen moet uitdrukkelijk verboden worden in doopcharter”

Brussel 3 juni 2021 - Naar aanleiding van de rechtszaak Sanda Dia/Reuzegom die op 7 juni a.s. opnieuw voorkomt voor de Raadkamer (rechtbank 1ste aanleg Hasselt), heeft GAIA begin maart 21 Vlaamse, 25 Waalse en 25 Brusselse universiteiten en hogescholen bevraagd over het gebruik van dieren tijdens studentendopen, die kunnen ontaarden in dierenmishandeling en ronduit misselijk makende wreedheden. In hoger vermelde rechtszaak stelt GAIA zich burgerlijke partij omwille van de feiten van dierenmishandeling waarvoor de procureur des Konings ook de doorverwijzing vraagt naar de correctionele rechtbank. GAIA wil dat alle universiteiten en hogescholen het gebruik van dieren tijdens studentendopen uitdrukkelijk verbieden in een bindend doopcharter en sancties voorzien voor wie dat verbod niet naleeft. 54 % reageerde op de bevraging. 33 instellingen waaronder de ULB, de Erasmushogeschool Brussel en het Vesaliuscollege Brussel, antwoordden niet. 

Vlaanderen

76 % of 16 van de 21 Vlaamse universiteiten en hogescholen die GAIA bevroeg, namen deel aan onze rondvraag. 10 van de 16 (63 %) verbieden het gebruik van levende dieren tijdens het doopritueel. 3 verbieden het gebruik van levende gewervelde dieren.

- De beste leerlingen van de klas in Vlaanderen zijn: Katholieke Universiteit Leuven (KUL), LUCA School of Arts (Campus Leuven en Genk), Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool VIVES, Hogeschool PXL (Hasselt), Universiteit van Hasselt, Hogeschool UC Leuven-Limburg, Thomas More Hogeschool (Mechelen-Antwerpen en Kempen) en Universiteit Antwerpen (UA) met een verbod op levende dieren en/of dode dieren en dierlijke producten zoals slachtafval, bloed, …Het doopcharter is ook bindend door de erkenning of subsidiëring/financiële ondersteuning van studentenverenigingen eraan te koppelen en/of te voorzien in sancties (stilleggen, tijdelijke schorsing, tuchtmaatregelen,..) bij overtreding. 

- De Hogeschool Gent, de LUCA School of Arts (campus Gent) en de Universiteit van Gent verbieden het gebruik van levende gewervelde dieren en het charter is bindend en/of er wordt voorzien in sancties bij overtreding.

- De Arteveldehogeschool (Gent) stelde voor GAIA’s suggestie om het doopcharter diervriendelijk aan te passen, te laten agenderen op het overleg met Gentse onderwijsinstellingen, die verantwoordelijk zijn voor de doopreglementering.

- Vlerick Leuven Gent Management School, het Europacollege (Brugge) en het Instituut Tropische Geneeskunde (Antwerpen) lieten ons weten dat er binnen hun instellingen geen dooprituelen plaatsvinden.

Brussel

 10 van de 25 aangeschreven Brusselse universiteiten en hogescholen (40 %) reageerden op onze rondvraag. De helft daarvan laat weten dat er bij hen geen dooprituelen plaatsvinden. 

- De beste leerlingen van de klas in Brussel zijn de Odisee Hogeschool (campus Brussel) en LUCA School of Arts (campus Brussel, waar geen dooprituelen worden georganiseerd). Beide instellingen verbieden in hun doopcharter het gebruik van levende gewervelde dieren en slachtafval, kadavers en bloed en nemen maatregelen opdat het charter bindend is en/of voorzien in sancties bij overtreding.

- De Université Saint-Louis verklaart dat dieren niet worden gebruikt tijdens dopen maar verwijst niet naar een doopcharter.

- De Vrije Universiteit Brussel ambieert het bestaande charter bij te werken en het gebruik van dode en levende dieren uitdrukkelijk te verbieden vanaf het academiejaar 2021-2022. Meer nog: GAIA zal betrokken worden bij de herziening van het doopcharter van de VUB. 

- De Koninklijke Militaire School heeft naar eigen zeggen geen weet van enig gebruik of misbruik van dieren tijdens dooprituelen. 

Wallonïe

 1 op 3 Waalse universiteiten en hogescholen (van de 12 die reageerden), lieten GAIA weten dat er bij hen geen dooprituelen plaatsvinden. 

- Geen van de bevraagde instanties bezorgde ons concrete informatie waaruit blijkt dat het doopcharter het gebruik van dieren tijdens de doop verbiedt en de naleving hiervan wordt verzekert.

- De beste leerling van de klas is het Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP, Namen) die ons verzekert, zonder evenwel te verwijzen naar een doopcharter, dat het gebruik van dieren tijdens het doopritueel verboden is binnen de instelling.

- De Université Louvain-La-Neuve, Université de Liège, Université de Mons, Université Catholique de Louvain (UCL) en la Haute École Libre Mosane (HELMO, Luik), informeerden ons dat ze “dierenwelzijn in het doopcharter” op de agenda willen zetten. 

 Een doopcharter moet diervriendelijk zijn en dierenleed tijdens het doopritueel moet worden gesanctioneerd. 

Een diervriendelijk doopcharter verbiedt het gebruik van levende dieren, van gewervelde én ongewervelde dieren - zoals schaaldieren (krabben, kreeften, garnalen,…), wormen en insecten -, maar ook van slachtafval, kadavers, bloed, …Een doopcharter moet bindend zijn door de erkenning of subsidiëring van studentenverenigingen eraan te koppelen. Zo moet het gebruik van dieren in het doopcharter gekwalificeerd worden als ernstige inbreuken. Wij vragen alle instellingen van het hoger onderwijs, die dit nog niet hebben gedaan, een doopcharter in die zin op te stellen of aan te passen. "Aan dat gesol van studenten met dieren moeten de universiteiten en hogescholen klaar en duidelijk paal en perk stellen”, beklemtoont GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Misselijk makende praktijken met dode dieren of slachtafval en wreedheden waarvan dieren tijdens studentendopen het slachtoffer zijn, zijn allesbehalve studentikoos maar ethisch verwerpelijk en respectloos. Ik kan er inkomen dat men de traditie van studentendopen wil behouden. Maar anno 2021 is het hoog tijd dat in woord én daad een punt gezet wordt achter het gesol met dieren tijdens dergelijke activiteiten,” besluit Vandenbosch.

Meer info 

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: 0475 45 20 15

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 50.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.


Contact

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be