“Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen”

Wereldbefaamde wetenschapster en levende legende Dr. Jane Goodall en GAIA pleiten in Vlaams parlement voor uitfasering gevangenschap Brugse dolfijnen.

Brussel, woensdag 6 maart 2024 - Vanmorgen hoorde de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement experten over het voorstel van decreet "over het welzijn van dolfijnen”, ingediend door Els Ampe (Voor U). Ook van de partij: niemand minder dan Dr. Jane Goodall, de legendarische VN-vredesambassadeur en wereldbefaamd gezaghebbende antropologe/biologe, wiens onderzoek naar chimpansees in hun biotoop baanbrekende wetenschappelijke kennis opleverde en de primatologie revolutioneerde. Jane Goodall legde in een videoboodschap uit waarom zij ijvert tegen het houden van walvisachtigen in gevangenschap en pleitte voor een uitfasering van het houden van de dolfijnen in het dolfinarium van het Brugse Boudewijn Seapark: “Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen aan de behoeften van deze prachtige zeezoogdieren!"

 

Jane Goodall zet zich al decennia in voor dierenrechten en natuurbescherming. In 2023 richtte ze zich in een videoboodschap), waarin ze haar bezorgdheid uitte over de dolfijnen van het Boudewijn Seapark, reeds tot Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dit keer richt de levende legende zich tot de leden van de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement. ​ In een videoboodschap liet Jane Goodall de commissieleden weten dat ze een onderzoekscommissie van dolfijnenexperts heeft samengebracht onder het voorzitterschap van de Vlaamse ethicus Dr. Koen Margodt, die persoonlijk op de zitting aanwezig was. Ook hij maakte duidelijk waarom Jane Goodall en hijzelf het voorstel van decreet van Els Ampe steunen en de Brugse dolfijnen uit het dolfinarium willen. Ook GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch sprak tijdens de hoorzitting zijn steun uit aan het voorstel van decreet van Els Ampe.

Hij pleitte onomwonden voor onder andere:

  • De geleidelijke (natuurlijke) afbouw van de zeven dolfijnen, die in het Brugse dolfinarium van Boudewijn Seapark in gevangenschap gehouden worden.
  • Een kweek- en invoerverbod en geen vervanging van gestorven dolfijnen.
  • Een betere bestemming voor de dolfijnen van Boudewijn Seapark, die garanties biedt voor een leven in semi-vrijheid in een geschikte baai of lagune, waar de dolfijnen over een zwemoppervlakte van zo’n 20.000 vierkante meter zouden beschikken.

Daarnaast werden ook afgevaardigden van het Brugs dolfinarium en andere voorstanders van dolfinaria en het houden dolfijnen in gevangenschap gehoord.

 

De boodschap van Jane Goodall: maak de juiste keuze voor Brugse dolfijnen 

In haar boodschap aan de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement legde Jane Goodall de nadruk op de opmerkelijke intelligentie en het rijke emotionele leven van dolfijnen en waarom gevangenschap voor deze zeezoogdieren met zo’n bijzondere persoonlijkheid niet geschikt en manifest ontoereikend is. Vroegtijdig overlijden, depressief en agressief gedrag komen bij deze dieren al te vaak voor.

Jane Goodall legt uit:

"Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen aan de behoeften van deze prachtige zeezoogdieren Hun leefomgeving is er veel te beperkt, veel te klein en te eentonig. Uit het vele onderzoek is duidelijk geworden dat er een einde moet komen aan het gevangenhouden van dolfijnen in tanks (bassins). In een soort semi-gevangenschap kunnen deze prachtige zeezoogdieren een natuurlijker en gevarieerd leven leiden in een ruimere omgeving. Het Jane Goodall Institute beheert meerdere opvangcentra voor chimpansees, die werden gered uit de entertainmentindustrie en andere gevangenschapssituaties (…) Het is geweldig om te zien hoe ze stap voor stap aan vertrouwen winnen, vriendschappen vormen en genieten van hun nieuwverworven vrijheid. Dolfijnen moeten dezelfde kansen krijgen. In vele landen worden momenteel inspanningen geleverd om zeereservaten uit te bouwen. Ik smeek u het nodige te doen en de ethische keuze te maken, die voor de dolfijnen een echt betere toekomst kan verzekeren.”

In Brugge werd wel degelijk zorgwekkend dolfijnengedrag gedrag vastgesteld. ​ ​ ​ ​ 

 

Codex Dierenwelzijn verbiedt walvisachtigen in gevangenschap … uitgezonderd in Brugge 

De nieuwe Vlaamse codex dierenwelzijn, die de regering enkele weken geleden in derde lezing goedkeurde, wordt op 13 maart in de parlementaire Commissie Dierenwelzijn besproken. Een verbod op het houden van walvisachtigen in gevangenschap is erin opgenomen. Maar volgens Michel Vandenbosch is dat een schijnverbod. ​ 

De codex voorziet weliswaar een kweek-, export- en invoerverbod. Maar voor Boudewijn Seapark werd een uitzondering gemaakt. Op voorwaarde dat tegen 2027 een buitenbassin wordt gerealiseerd, mag Boudewijn Seapark maximaal 6 tuimelaars blijven houden. Weliswaar kan de Vlaamse regering bijkomende voorwaarden opleggen, vermeldt de codex vaagweg. Verder laat de codex de deur open voor een betere bestemming op basis van een evaluatie.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch legt uit: “Indien vastgesteld wordt dat een operationeel alternatief – zoals een zeereservaat – de Brugse dolfijnen leefomstandigheden kan bieden, die veel beter voldoen aan hun behoeften en ontplooiingspotentieel, moeten de dolfijnen naar de locatie in kwestie worden overgebracht.”

 

Veel sneller evalueren 

De codex Dierenwelzijn voorziet dat een eerste evaluatie pas in 2037 zou plaatsvinden. Dat betekent dat de Brugse dolfijnen nog minstens 13 jaar in gevangenschap zullen doorbrengen vooraleer hun situatie een eerste keer geëvalueerd wordt. Die evaluatie moet er veel sneller komen voor GAIA.

“Ik zie niet in waarom die evaluatie niet veel vroeger kan gebeuren en zeker van zodra een zeereservaat beschikbaar is waar dolfijnen in semivrije omstandigheden een beter leven kunnen leiden en waar ze zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien,” aldus Michel Vandenbosch. Het decreetvoorstel voorziet een eerste evaluatie tegen 2025. 

 

Werkelijke uitfasering 

Vandenbosch pleitte tijdens de hoorzitting dan ook voor een daadwerkelijke uitfasering zoals het decreetvoorstel van Els Ampe beoogt, namelijk een geleidelijke afbouw van de dolfijnenpopulatie in Brugge alsook een verbod op het vervangen van overleden dolfijnen, op import en voortplanting, inclusief een verbod op verhuis naar een ander dolfinarium. Andere voorwaarden in het decreetvoorstel: de realisatie van een buitenbassin van 1000 vierkante meter per dolfijn tegen 2027 en uiterlijk tegen 2025 de installatie van poreuzere wanden in de bassins om de tegen de wanden weerkaatsende geluidsgolven te absorberen - acrylglas is niet absorberend. Hierdoor zou de geluidsoverlast voor de dolfijnen afnemen of zelfs verdwijnen.

Michel Vandenbosch: "Het voorstel van decreet van Els Ampe is een significante verbetering ten opzichte van het in het Wetboek Dierenwelzijn opgenomen ‘verbod’, dat er eigenlijk geen is."

 

Zeereservaat voor Brugse dolfijnen 

In september 2023 bezochten Michel Vandenbosch en Els Ampe op het Griekse eiland Lipsi een gepland zeereservaat voor dolfijnen in een baai, die met kopernetten afgescheiden is van de open zee. Het zeereservaat, waar dolfijnen in een eerste fase reeds 32 keer meer watervolume hebben en dan ook van veel meer zwemoppervlakte kunnen genieten dan in Brugge (700 m), moeten we hen de kans gunnen op wat ze nodig hebben om open te bloeien. De dolfijnen van het Brugse dolfinarium kunnen in de toekomst mogelijk en hopelijk worden ondergebracht in deze prachtige beschermde baai van 1 km lang en 40 m diep, die hun natuurlijke biotoop evenaart en in schril contrast staat met de omstandigheden, waarin ze momenteel worden gevangengehouden.

 

Van de bak naar de baai

Michel Vandenbosch besluit: 

“Het geplande dolfijnenreservaat op Lipsi ligt in een wijde baai, dat de levenskwaliteit van de Brugse dolfijnen enorm kan verbeteren en waar ze de rest van hun leven van zouden kunnen genieten. Het is absurd dat die kans op een evident veel vrijer bestaan pas over 12 jaar zou mogen bekeken worden. Als er een reële mogelijkheid is dat de Brugse dolfijnen kunnen verhuizen van de bak in Brugge naar een baai zoals in Lipsi, daar ook van veel meer zwemoppervlakte kunnen genieten dan in Brugge, moeten we hen de kans gunnen op wat ze nodig hebben om open te bloeien.”

Meer info :

Michel Vandenbosch, GAIA-voorzitter : 0475 45 20 15

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be