GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE BEROEPSVERENIGING VOOR DIERENARTSEN (IV-DB) EN GAIA

Onverdoofd slachten: 17 dierenverenigingen eisen samen met dierenartsen verbod

Brussel, vrijdag 9 augustus 2019 – In Vlaanderen en Wallonië werd het wettelijk verbod op onverdoofd slachten uitgebreid tot het ritueel slachten van dieren. Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat slachten zonder bedwelming nog toe. In een open brief roepen 17 verenigingen – waaronder de Beroepsvereniging voor Dierenartsen (IV-DB) en GAIA – de nieuwe Brusselse regering en het parlement op om ook in Brussel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. "Verplichte verdoving is de enige manier om dieren te behoeden voor ernstig en langdurig lijden dat zowel onnodig als technisch vermijdbaar is", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. “Dieren verdienen een waardig en pijnvrij levenseinde”, vult Peter Grootveld, voorzitter a.i. IV-DB, aan. 

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari 2019 een verbod op onverdoofd slachten voor schapen (voor kalveren wordt (omkeerbare) verdoving verplicht in 2020; runderen moeten voorlopig – tot de verdovingsmethode op punt staat – onmiddellijk na de halssnede verdoofd worden). In Wallonië zal zo’n verbod gelden vanaf 1 september 2019. Alleen in Brussel mogen dieren nog geslacht worden zonder eerst verdoofd te worden. “Het nieuwe Brussels regeerakkoord rept met geen woord over een verbod op onverdoofd slachten”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Een grote lacune.”

Verdoving is een must
Zal de nieuwe Brusselse regering ervoor zorgen dat Brussel niet langer de uitzondering vormt? Dat is wat GAIA maar ook de Beroepsvereniging voor Dierenartsen (IV-DB) en nog 15 andere organisaties willen. Op zaterdag 10 augustus, aan de vooravond van het Offerfeest, richten al deze organisaties samen een open brief aan de Brusselse regering en het parlement. De open brief somt 10 goede redenen op om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. De 17 verenigingen wijzen erop, dat verdoving een must is om de dieren die geslacht worden, niet onnodig te laten lijden.

Slachthuis van Anderlecht
In het Brussels Gewest, meer bepaald in het slachthuis van Anderlecht, worden jaarlijks duizenden dieren geslacht zonder verdoving. Onverdoofd slachten vindt niet slechts één dag per jaar met het Offerfeest plaats maar dagelijks. Volgens het FAVV worden 87% van de kalveren, 96% van de schapen en 31% van de runderen onverdoofd geslacht. “Het is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat slachten zonder verdoving de dieren blootstelt aan een lijdensweg die 2 minuten kan duren voor schapen en tot 6 minuten voor runderen. In sommige gevallen sterft het dier pas na 14 minuten!", weet Vandenbosch.

Dierwaardiger
Wallonië en Vlaanderen kozen voor een meer dierwaardige methode: (omkeerbare) elektronarcose voorafgaand aan de halssnede waardoor de dieren ogenblikkelijk het bewustzijn verliezen en gevoelloos worden. Alle Belgische en Europese dierenartsverenigingen zijn formeel: slachten zonder verdoving is onaanvaardbaar omdat de dieren ontegensprekelijk onnodig lijden. Ook het Europees Hof van Justitie in Luxemburg erkent ondubbelzinnig in zijn arrest van 26/2/2019 dat dieren meer lijden wanneer zij bij volle bewustzijn worden geslacht en dat verdoving noodzakelijk is om hun lijden zoveel mogelijk te beperken.

Morele plicht
"Verplichte verdoving van dieren voor de slacht is niet ingegeven door antireligieuze of xenofobe gevoelens. Ritueel slachten op zich wordt hiermee geenszins verboden”, benadrukt Michel Vandenbosch. “Het verbod op onverdoofd slachten is ethisch en wetenschappelijk gefundeerd en legt de meest efficiënte verdovingsmethode op om de dieren zoveel mogelijk leed te besparen. Het is van essentieel belang dat de Brusselse volksvertegenwoordigers en ministers bewijzen dat ze de wetenschappelijke kennis van het dierenleed en het welzijn van de dieren ernstig nemen", zegt Vandenbosch. "De Brusselse Dierenwelzijnswet bepaalt uitdrukkelijk dat dieren wezens met gevoel zijn, met eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming genieten. Daaruit volgt dat het parlement en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de morele plicht hebben om ook de dieren die geslacht worden, onnodig want vermijdbaar leed te besparen.” 

--- Einde bericht ---

Meer informatie
Contact:
Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15
Peter Grootveld, voorzitter a.i. IV-DB: dierenarts@grootveld.be

Open brief aan de Brusselse regering en het Brussels parlement

PDF - 2.7 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be