Het Grondwettelijk Hof valideert het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten

GAIA reageert zeer verheugd: “Volgende stap: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”

Brussel, 30 september 2021 – “Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn: de vrijheid van religie houdt niet het recht in om dieren te doen lijden,” reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch zeer tevreden op het arrest met betrekking tot het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten dat het Grondwettelijk Hof vandaag bekendmaakte. Het Belgische Grondwettelijk Hof volgt het arrest van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) terzake. Na een lange juridische strijd heeft het HvJEU eind vorig jaar een duidelijk antwoord geformuleerd op de prejudiciële vragen die het Belgische Grondwettelijk Hof de EU-rechters had voorgelegd. Het HvJEU concludeerde dat het verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europese recht en dat het Vlaamse decreet zorgt voor een juist evenwicht tussen de vrijheid van religie en het belang van het dierenwelzijn. In navolging van dit Europese arrest bevestigt het Belgische Grondwettelijk Hof dat het verbod blijft gelden in Vlaanderen en in Wallonië.

“Hiermee komt een einde aan een lange juridische strijd ten voordele van democratisch tot stand gekomen decreten die uitsluitend praktisch vermijdbaar en wetenschappelijk bevestigd dierenleed bij het doden van dieren willen voorkomen, zonder uitzondering voor het slachten in een religieuze context”, verklaart Michel Vandenbosch.  “Het arrest van het Grondwettelijk Hof valideert de Vlaamse en Waalse decreten. Na meer dan 25 jaar onafgebroken strijd zijn we hier oprecht blij mee. Het recht op godsdienstvrijheid geeft niet het recht om dieren te doen lijden.”

 

Een lange juridische strijd

GAIA gaat al meer dan 25 jaar voorop in de strijd in België om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. In 2014 demonstreerden 10.000 mensen in de straten van Brussel voor een verbod. Uiteindelijk werd dieren onverdoofd slachten verboden op Waals en op Vlaams grondgebied, respectievelijk door een Waals decreet van 18 mei 2017 en een Vlaams decreet van 7 juli 2017. Sinds 2019 is het verbod van kracht in beide gewesten, maar meerdere religieuze organisaties hebben het aangevochten bij het Grondwettelijk Hof omdat in hun ogen het verbod hun vrijheid van godsdienst schendt. Voor het Belgische Grondwettelijk Hof en vervolgens voor het Hof van Justitie van de EU werd het Vlaamse en het Waalse verbod verdedigd door GAIA en rabbijn Moishe Friedman als tussenkomende partijen in steun van zowel het Vlaamse als het Waalse Gewest. Ook het Waals Gewest pleitte voor het behoud van het verbod in Vlaanderen en bij uitbreiding in Wallonië. 

Volgende stap: het Brussels Gewest 

Tot nu toe staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onverdoofd slachten in een (joodse en islamitische) religieuze context nog toe in een erkend regulier slachthuis. Thuisslachtingen zijn er strikt verboden. Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft verklaard dat hij de definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof wou afwachten voor hij verdere stappen zou ondernemen in dit dossier. Nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse en Waalse decreten heeft bevestigd, is er geen enkele goeie reden meer waarom zo'n wettelijk verbod er niet kan komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom dringt GAIA er dan ook bij de Brusselse regering en het Brusselse parlement op aan om ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder verder uitstel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren in Brussel. 

--- Einde persbericht----

Vrijblijvende foto

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be