“Historische” stemming in Waals Parlement

“Historische” stemming in Waals Parlement

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: “Dit is een onvergetelijke dag voor het dierenwelzijn en voor GAIA”

Woensdag 17 mei 2017 — Het verbod op onverdoofd slachten is een feit met 69 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen! Het Waals Parlement heeft het decreetvoorstel van Josy Arens (cdH) en Christine Defraigne (MR) aanvaard. Het werd mede ondertekend door Edmund Stoffels (PS) en onderschreven door Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) en de Waalse regering.

De cdH, PS, MR en Ecolo (met 1 onthouding) hebben voor het decreet gestemd. De PTB heeft zich onthouden. Hun afgevaardigden bleken fervente voorstanders van het onverdoofd slachten en beweerden zelfs tijdens de discussies in de ochtend dat verdoving de dieren meer doet lijden (!).

GAIA blijft hopen dat de religieuze gemeenschappen hun gezond verstand gebruiken en het belang van deze maatregel inzien die een evenwicht biedt tussen de bekommernis om het dierenwelzijn en de godsdienstvrijheid. “De rijkdom van een samenleving uit zich ook in de bereidwilligheid om tradities te laten evolueren,” besluit Michel Vandenbosch.

---- Einde persbericht ----