Hoe diervriendelijk zijn de Antwerpse steden en gemeenten? GAIA zocht het uit! Bekijk nu de resultaten

En check de 10 speerpunten voor een diervriendelijke gemeente

Brussel, 1 maart 2022 - In 2017, vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, telde Vlaanderen 95 schepenen van Dierenwelzijn. In 2019 telde datzelfde Vlaanderen al 238 schepenen van Dierenwelzijn, op een totaal van 300 steden en gemeenten, een stijging van 150%. Dat is uitermate positief. Maar wat deden de schepenen met de bevoegdheid die ze kregen? GAIA maakte een tussentijdse balans op.

Van alle Vlaamse gemeenten heeft zo’n 80% vandaag een schepen van Dierenwelzijn. Een ambtstermijn duurt zes jaar en we zijn nu drie jaar ver, tijd dus om een eerste blik te werpen op de verwezenlijkingen van de verschillende Vlaamse schepenen inzake lokaal dierenwelzijnsbeleid. Wat gaat goed, wat kan verbeterd worden nog tijdens de huidige legislatuur? 

Resultaten Antwerpen

Op basis van meer dan zestig vragen en 10 speerpunten (zie bijlage) van GAIA maakten we een ranking op. Tot die speerpunten behoren onder andere de aanwezigheid van een schepen van Dierenwelzijn, sensibilisering van de bevolking, een beleid rond zwerfkatten, een diervriendelijke controle van de populatie stadsduiven, de afwezigheid van levende dieren op markten, kermissen en braderijen, een verbod op knallend vuurwerk, en de onmogelijkheid om een vergunning voor thuisslachtingen te bekomen.

De ranking werd opgemaakt aan de hand van de antwoorden die GAIA ontving van de steden en gemeenten. In Antwerpen gaat het goud gaat naar Brasschaat (91%), het zilver naar Sint-Katelijne-Waver (90%) en het brons naar Herentals (90%).*

* Dat Sint-Katelijne-Waver zilver pakt en Herentals brons, hoewel hier hetzelfde percentage vermeld wordt, komt doordat Sint-Katelijne-Waver een beter resultaat na de komma behaalde.

Achteraan bengelen Zandhoven (52%), Brecht (49%) en Borgerhout (49%). Op onze website vindt u de feedback per stad of gemeente die participeerde.

Gedeputeerde van Dierenwelzijn

In tegenstelling tot de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, heeft Antwerpen nog geen provinciale gedeputeerde van Dierenwelzijn. Dat is een lacune. GAIA vraagt aan de provincie Antwerpen om eveneens vanuit de provincie de nodige ondersteuning te bieden aan hun gemeenten, zodat er gecoördineerde acties kunnen uitgewerkt worden op provinciaal niveau, zoals bijvoorbeeld het label van een diervriendelijke gemeente in Vlaams-Brabant of de Valentijnsactie in Limburg.

Uitdagingen

De resultaten van de enquête moeten gezien worden als een leidraad binnen een dynamisch proces. GAIA wil een analyse maken van de huidige situatie op lokaal niveau. De score geeft een richtlijn aan en is een synthese van de antwoorden die we kregen op onze vragen. Wat zijn de uitdagingen waar lokale besturen voor staan, wat loopt vlot, wat niet?

Onze analyse en ranking zijn gebaseerd op de antwoorden die we verkregen op onze lange lijst vragen, via ofwel de schepen van Dierenwelzijn (of de burgemeester), ofwel via een medewerker. Steden en gemeenten die ons geen antwoorden bezorgden, kunnen alsnog contact opnemen. 

De enquête is een tussentijdse evaluatie en geen eindrapport. Verschillende gemeenten die nu vrij laag scoren, gaven wel aan werk te willen maken van een beter beleid op vlak van dierenwelzijn. De tweede helft van deze legislatuur zal uitwijzen wie zijn woorden zal omzetten in daden.

Herkansing in 2024

Gemeenten die nu niet antwoordden, krijgen een herkansing in 2024. We zullen onze enquête dan herhalen, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, en de finale balans opmaken van zes jaar lokaal beleid. De echte prijzen worden pas dan, aan de meet, uitgereikt.

Lokale besturen die behoefte hebben aan advies of ondersteuning, reiken we graag de hand. GAIA maakt sinds 2019 nóg meer werk van het contact met de lokale besturen en we merken dat vele schepenen en burgemeesters de intentie hebben om dierenwelzijn te verbeteren op hun grondgebied.

10 speerpunten

Stuur het memorandum met de 10 speerpunten van GAIA (zie ook bijlage) zeker door naar uw burgemeester en schepen van Dierenwelzijn. Zo ijvert u mee voor een diervriendelijk beleid in uw stad of gemeente.

EINDE

Voor meer details en uitvoerige informatie, zie www.kiezenvoordieren.be

Wie vragen en bemerkingen heeft betreffende de enquête, de resultaten en het dierenwelzijnsbeleid in zijn of haar gemeente kan ook contact opnemen met Simcha Nyssen via gemeente@gaia.be.

Meer info:

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch

0475 45 20 15

Diervriendelijke steden en gemeenten_10 speerpunten_GAIA.pdf

PDF - 384 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be