KAT LEE // Vonnis rechter: eis van FAVV over de volledige lijn ongegrond verklaard

Vandaag viel de uitspraak in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in de zaak Lee. De rechter verklaart de hoofdeis van het FAVV, om Lee te euthanaseren, als ongegrond. In het vonnis: “De rechtbank stelt dat de motivering die het FAVV in de euthanasiebeslissing geeft, om te verantwoorden waarom de kat niet in afzondering kan worden geplaatst, niet als afdoende kan worden beschouwd. Het FAVV schond dan ook de formele motiveringsplicht. Door haar beslissing tot euthanasie te verantwoorden op grond van de overweging dat euthanasie de enige mogelijkheid om het sanitaire risico op rabiës te beheersen en een besmetting maar kan worden uitgesloten door een onderzoek op het kadaver is het FAVV uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens. Aangezien de euthanasiebeslissing in strijd is met de formele en materiële motiveringsplicht is deze beslissing onwettig en dient zij buiten toepassing worden verklaard."

“Nu gaan we op zoek naar de best mogelijk regeling conform het vonnis”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “We zijn heel blij met deze beslissing. Het gaat niet enkel over Lee, één kat, maar over de  vele andere dieren die zonder dit vonnis, wellicht onnodig en illegaal zouden gedood worden. De GAIA-voorzitter dankt iedereen die voor Lee is opgekomen ondanks alle tegenkanting. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be