Ministers van Dierenwelzijn krijgen hun eindrapport van GAIA

Bianca Debaets 14/20, Carlo Di Antonio 17/20 en Ben Weyts (?/20)

Na 5 jaar dierenwelzijnsbeleid overhandigt GAIA vandaag aan de drie ministers van Dierenwelzijn hun eindrapport. Staatssecretaris Debaets haalt 14/20 en minister Di Antonio 17/20. Minister Weyts krijgt om 16 uur zijn rapport overhandigd. Halfweg deze legislatuur gaf de GAIA-jury Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) 12/20, Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) 11/20 en Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) 14/20. Maar de echte prijzen worden aan de eindmeet uitgedeeld… In ware graduation stijl, inclusief afstudeertoga en -hoedje krijgen de drie ministers hun rapport. In aanwezigheid van de echte juryleden: dieren.

“Als de zesde staatshervorming in één domein zeer duidelijk een positief verschil maakt, is het wel op het gebied van Dierenwelzijn”, stelt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch vast. “Sinds 2014 kent de bevoegdheid een volwaardige minister (of in het Brussels Gewest een Staatssecretaris) en hun dierenwelzijnsbeleid bleef niet beperkt tot hoogdravende intentieverklaringen.”

Verdienstelijk werk van Bianca Debaets
De Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) haalt een verdienstelijke 14/20.Halfweg de legislatuur kreeg ze op haar tussentijds rapport 11/20. Met de verplichte kattensterilisatie, het pelsdierenkweekverbod, het verbod op dwangvoederen voor foie grasproductie, het verbod op kermispony’s, de strengere regelgeving inzake de handel in en kweek van honden en katten heeft staatssecretaris Debaets haar collega’s binnen de Brusselse regering veelal achter haar beleidsinitiatieven kunnen scharen. Zo erkent de Brusselse dierenwelzijnswet voortaan ‘dieren als levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming genieten’, Europees en zelfs wereldwijd een zeer vooruitstrevend juridisch statuut waarvan GAIA hoopt dat het de rechtbanken ertoe zal aanzetten dierenmishandeling streng te sanctioneren.   

Maar geen verbod op onverdoofd slachten 
Debaets zelf is gewonnen voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest naar het voorbeeld van Vlaanderen en Wallonië. Maar de rest van de regering volgt haar niet. Ze slaagde er wel in om een aantal extra maatregelen tegen de voortwoekerende kwaal van (nochtans verboden) rituele thuisslachtingen in het Brussels Gewest te realiseren. Maar een verbod op onverdoofd ritueel slachten kreeg niet de zegen van de Brusselse regering noch van het parlement. Dat heeft uiteraard gewogen op de eindbalans. 

Uitstekend parcours voor Carlo Di Antonio
Carlo Di Antonio (cdH) wordt voor zijn dierenwelzijnsbeleid als eerste Waalse minister van Dierenwelzijn beloond met een knappe 17/20 (hij komt van een tussentijdse 14/20). Werden in Wallonië tijdens deze legislatuur onder meer gerealiseerd: het verbod op onverdoofd slachten, het verbod op de pelsdierenkweek, de verplichte sterilisatie en de Waalse Codex Dierenwelzijn (die onder meer kooisystemen voor leghennen, dolfinaria, kermispony’s, wrede lijmvallen en dierproeven voor huishoudproducten verbiedt, beschutting verplicht voor alle buiten gehouden weidedieren en geldboetes voorziet tot 10 miljoen euro en gevangenisstraffen tot 15 jaar). Maar hij slaagde er niet in om een verbod op dwangvoederen voor foie grasproductie en een verbod op chirurgische biggencastratie te realiseren. Dat neemt echter niet weg dat ook de Waalse minister van Dierenwelzijn en onder zijn impuls de Waalse regering een uitstekend parcours aflegde voor meer dierenwelzijn! 

Kritische bondgenoten
De afgelopen vijf jaar speelde GAIA zijn rol als invloedrijke pleitbezorger voor meer dierenwelzijn. In dat opzicht stelde GAIA zich ten aanzien van het beleid van de drie regionale excellenties van Dierenwelzijn in alle onafhankelijkheid op als kritische bondgenoten. “Als het minder of niet goed is, zeggen we het, en als het goed is, zeggen we het ook zo objectief en onderbouwd mogelijk”, benadrukt GAIA-voorzitter Michel vandenbosch. 

Conclusie: grote stappen vooruit
Michel Vandenbosch: “Zowel Bianca Debaets als Carlo Di Antonio zetten dankzij hun vastberaden inzet, hun oprechte motivatie en volgehouden inspanningen Dierenwelzijn hoger op de politieke kaart. Zij zetten elk in hun Gewest het toenemende maatschappelijke belang van Dierenwelzijn concreet om in grote stappen vooruit!” Maar het aards dierenparadijs is ons land nog lang niet. Er is heel wat laaghangend fruit getrokken. Aan hun opvolgers om hoger te mikken,” geeft de GAIA-voorzitter mee.  

2019 - Eindrapport staatssecretaris Debaets

PDF - 662 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be