“Morgen vallen de maskers af, of net niet!”

Voorstel van decreet pro totaalverbod onverdoofd slachten: GAIA zet laatste puntjes op de –i

Morgen hebben de leden van de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement de kans om een onaanvaardbaar ernstige vorm van dierenleed te bannen: het onverdoofd slachten. GAIA roept alle partijen en commissieleden op om het voorstel van decreet van Hermes Sanctorum (Groen) goed te keuren en zodoende de wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wil van de overgrote meerderheid van de Vlamingen te honoreren. GAIA stelt met genoegen vast dat ook Jong VLD vandaag oproept om de uitzondering ongedaan te maken die de dierenwelzijnswet voorziet voor rituele slachtingen op de algemene verplichting tot verdoving.

Wie morgen het voorstel van decreet van Hermes Sanctorum goedkeurt, maakt duidelijk dat hij of zij wetenschappelijk aangetoond en vermijdbaar en onnodig dierenleed ernstig neemt, en geen uitzondering meer toestaat op de wettelijke algemene regel van de verplichte verdoving van schapen en runderen voorafgaand aan het slachten. Wie het voorstel niet goedkeurt, bewijst dat als puntje bij paaltje komt, het dierenwelzijn het onderspit delft en dat hij of zij zich liever laat leiden door irrationele onverzettelijkheid van hardliners en archaïsche religieuze gebruiken dan door de meest betrouwbare wetenschappelijke kennis over het lijden van onverdoofd geslachte dieren.

Verplicht verdoving

Politici die nog menen via dialoog tot een oplossing te komen in deze kwestie, zijn hopeloos naïef. De knoop moet politiek doorgehakt worden. Meer dan 20 jaar dialoog heeft bij de geloofsgemeenschappen niet eens geleid tot de erkenning van de wetenschappelijke feiten dat onverdoofd slachten ernstig dierenleed veroorzaakt, terwijl de techniek bestaat om dit te voorkomen.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is alle excuses, drogredeneringen en platvloerse verwijten die eeuwig worden aangevoerd tegen verplichte verdoving, uit welke hoek ook, grondig beu: “Het moet eens en voorgoed gedaan zijn met wettelijk toegelaten maar moreel onaanvaardbare uitzonderingsregimes voor eeuwenoude religieuze gebruiken die dieren doen lijden – wat wetenschappelijk werd aangetoond. De vrijheid van godsdienst wordt hier niet in vraag gesteld. Het gaat hier immers helemaal niet om een verbod op ritueel slachten, maar om een redelijk wettelijk initiatief om onnodig dierenleed te bannen en bijgevolg verdoving te verplichten. Morgen zullen we zien bij welke partijen de maskers zullen afvallen en wie dierenwelzijn enkel met woorden belijdt. Morgen zullen we zien welke partij wrede slachtmethoden in stand wil houden en ze ook belangrijker vindt dan de terechte bekommernis van 9 Vlamingen op de 10, voor wie dierenleed meer betekent dan af en toe lippendienst bewijzen.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be