Morgen, Wereldproefdierendag

Morgen, Wereldproefdierendag

GAIA pleit voor 30% minder proefdieren tegen 2025 in de drie Gewesten

Maandag 23 april 2018 — Naar aanleiding van Wereldproefdierendag roept GAIA de Vlaamse en Waalse regering op om naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het aantal proefdieren in beide Gewesten tegen 2025 met 30 % te verminderen. "Dat is een vermindering met 5 % per jaar", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Met de nodige goede wil moet dat haalbaar zijn." 

Prioriteit: afbouw van pijnlijke proeven 
Prioriteit moet daarbij liggen bij het progressief afbouwen van pijnlijke proeven. Ons land behoort volgens de meest recente EU-statistieken tot de vijf lidstaten met het hoogste percentage pijnlijke proeven op dieren. GAIA wijst ook op de gebrekkige en onvolledige informatie omtrent de graad van lijden die wordt berokkend aan de dieren. 

Heffing per proefdier
Het domein van de toxicologie (giftigheidsproeven voor het testen van de veiligheid van allerlei stoffen) biedt perspectieven voor een significante vermindering van het aantal gebruikte dieren. Daartoe moet het beleid de nodige impulsen geven. Het Replace-project onder impuls van de Vlaamse minister van Dierenwelzijn is een stap in de goede richting maar GAIA pleit tevens voor beleidsstrategisch denken "out of the box", zoals een heffing per proefdier waarmee een fonds voor alternatieve methodes kan gefinancierd worden, of quota. GAIA pleit voor overleg daaromtrent met alle betrokken stakeholders.

---Einde bericht---