Nertsenfokker Beveren-Waas mag uitbreiden van Joke Schauvliege

GAIA hekelt getalm minister Dierenwelzijn Ben Weyts: "Waar blijft het Vlaams verbod op nertsenkweek voor bont?”

Brussel 10 augustus 2017 - De dierenrechtenorganisatie GAIA reageert ontstemd over de milieuvergunning die de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw uiteindelijk dan toch verleend heeft aan nertsenkwekerij Truyman te Beveren-Waas om het huidige aantal nertsen met 10.500 uit te breiden tot 27.000 in totaal. De vergunning geldt voor 18 jaar tot 2035. Ruim een jaar geleden tekende GAIA bij minister Schauvliege beroep aan tegen de initiële toekenning van de uitbreidingsvergunning door de provincie Oost-Vlaanderen. De minister ging in op het verzoek van GAIA en maakte de beslissing van de Oost-Vlaamse deputatie ongedaan. Echter, eind juni oordeelde de Raad van State dat beleidsvoornemens van de Vlaamse regering, waarop minister Schauvliege zich beriep, en meer bepaald van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, om de kweek van pelsdieren voor bont te bannen, geen gegronde reden zijn om de vraag tot uitbreiding te weigeren. Een beleidsvoornemen is immers nog geen wet!

Talm niet langer, minister Weyts!
GAIA roept minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op om niet langer te talmen en een voorstel van decreet voor een verbod op pelsdierkwekerijen nog voor 2018 voor te leggen aan de Vlaamse regering, zoals hij meermaals aankondigde in het Vlaams parlement. "Terwijl de minister talmt, breiden bestaande kwekerijen uit,” benadrukt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “De partij van minister Schauvliege (CD&V) liet een kleine twee jaar geleden weten gewonnen te zijn voor een onmiddellijk verbod op het kweken van pelsdieren voor bont omdat daar in Vlaanderen geen maatschappelijk draagvlak meer voor bestaat. Maar CD&V verbond daar tegelijk financiële compensaties aan als voorwaarde voor zo’n onmiddellijk verbod. Vandaar dat nertsenkwekers hun vel zo duur mogelijk willen verkopen door uitbreidingen aan te vragen in de hoop uitstel tot afstel van een wettelijke verbodsmaatregel te bekomen.” GAIA vraagt daarom niet langer woorden maar bij hoogdringendheid daden van de minister van Dierenwelzijn.  

Vlaanderen loopt achterop
In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het kweken van pelsdieren voor bont reeds verboden. Acht Europese lidstaten hebben de pelsdierenfokkerij verboden: het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Macedonië en onlangs ook Tsjechië. In Nederland, de derde wereldproducent van nertsenvellen voor bont met bijna tien keer meer nertsenkwekerijen dan Vlaanderen (165 tegenover 17), voorziet de wet dat de laatste nertsfokkerij tegen 2024 verdwenen moet zijn. De hoogste rechtsinstanties hebben het Nederlandse verbod inmiddels bevestigd. "Als het in Nederland kan, moet een verbod in Vlaanderen met zowat tien keer minder kwekerijen zeker ook mogelijk zijn”, benadrukt Michel Vandenbosch. "De bal ligt nog steeds in het kamp van de minister van Dierenwelzijn, die van Vlaanderen zo graag koploper op het gebied van het dierenwelzijn wil maken, maar wat een verbod op het kweken van pelsdieren voor bont betreft, ligt Vlaanderen achterop. Zelfs meerdere Oost-Europese landen hebben de bontfokkerij verboden”, besluit de voorzitter van GAiA.

Vlaming tegen doden voor bont
Uit diverse opiniepeilingen blijkt dat 86 % van de Vlamingen wil dat pelsdierkwekerijen verboden worden omdat de overgrote meerderheid, nog los van de benarde leefomstandigheden van gedragsgestoorde, neurotische nertsen in kleine kooien, het doden (nertsen worden na een achttal maanden vergast) van nertsen voor bont onaanvaardbaar acht.  

- Einde bericht -

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be