Offerfeest 2021: stop het gedoogbeleid inzake illegale thuisslachtingen. Niemand staat boven de wet

GAIA is illegale thuisslachtingen beu

BRUSSEL, 16 juli 2021 – De wetgeving is duidelijk: religieus thuisslachten mag niet in België. Volgens de Europese Slachtverordening 1099/2009 moeten religieuze slachtingen in het slachthuis worden uitgevoerd. “GAIA heeft het afgelopen jaar hard gewerkt achter de schermen om gemeenten bewust te maken van het verbod op thuisslachten tijdens het offerfeest”, zegt GAIA voorzitter Michel Vandenbosch. “ Tijdens het Offerfeest van 2020 werden véél te véél schapen illegaal thuisgeslacht, meer bepaald zonder verdoving. We moeten koste wat kost vermijden dat het dit jaar hetzelfde liedje is. Stop het gedoogbeleid. Niemand staat boven de wet”. GAIA richt dan ook voor het tweede jaar op rij een meldpunt op en roept burgers op ons te contacteren bij vermoeden dat een schaap thuis zal worden geslacht.

Het Offerfeest 2021 vindt dit jaar plaats tussen 19 juli en 21 juli. Hoewel in zowel het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest religieuze thuisslachtingen verboden zijn én het sinds het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 17 december 2020 ook verboden is om schapen onverdoofd te slachten, stelt GAIA vast dat nog véél te véél schapen thuis onverdoofd worden gekeeld. In 2020, op de dag na het Offerfeest werden in het Brussels Gewest 460 (!!) schapenkadavers gevonden. GAIA ontving ook tientallen meldingen van waakzame burgers die vaststelden dat schapen werden vervoerd in koffers of ineens opdoken in kelders en tuinen, vooraleer ze op wrede wijze werden afgemaakt.

Aan de burger: Wees alert en doe wat u kunt!

Ook dit jaar voorziet GAIA een meldpunt (02/245.29.50) zodat burgers die verdachte praktijken zien tijdens het Offerfeest (vb. een schaap dat wordt vervoerd in een auto of in de tuin wordt geslacht) de dierenrechtenorganisatie kunnen contacteren. Gelieve bewijs en foto’s te verzamelen en zeker ook de politie in te lichten: zij kunnen de illegale thuisslachter op heterdaad betrappen en het leven van het schaap redden.

Religieuze slachtingen moeten verplicht worden uitgevoerd in een slachthuis dat over de nodige verdovingsapparatuur beschikt. Niemand staat boven de wet.

Aan de gemeenten: lever geen slachtvergunningen af tijdens het Offerfeest

GAIA bleef niet bij de pakken zitten na de véle illegale slachtingen vorig jaar, vooral in Wallonië. Onze GAIA-medewerkers, verantwoordelijk voor het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, starten de dialoog met de gemeenten op om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Gemeenten moeten het verbod op religieus thuisslachten naleven en mogen geen slachtvergunningen afleveren voor religieuze thuisslachtingen.

Seraing geeft alvast het goede voorbeeld: de gemeente heeft besloten om geen thuisslachtvergunningen voor schapen meer af te leveren gedurende het hele jaar! Ook met de gemeente Herstal lopen de onderhandelingen in een goede sfeer. Herstal zal hopelijk snel het voorbeeld van Seraing volgen en ook geen thuisslachtvergunningen meer afleveren.

In Vlaanderen speelt deze problematiek minder. Daar zet het team van GAIA vooral in op het informeren van individuele politie-inspecteurs: welke misdrijven opnemen in het PV, hoe snel en doeltreffend handelen om het dier te helpen, enz…

Eén ding is duidelijk: de Europese Slachtverordening 1099/2009 voorziet al jaren dat religieuze slachtingen moeten worden uitgevoerd in het slachthuis. En nergens anders. Bovendien, nu dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 17 december 2020 het verbod op onverdoofd slachten valideerde, moeten dieren worden verdoofd voordat zij worden geslacht. Ook de Raad van State bevestigde vorige week nog in zijn arrest van 8 juli 2021 (FAVV vs GAIA, nr. 251.231) dat de kans groot is dat “die [thuis]slachtingen vaak plaatsvinden zonder bedwelming, waardoor het dierenleed vergroot.

Aan de politie: betrap de overtreders op heterdaad

GAIA roept alle leden van de lokale politie op om haar bevoegdheid om schendingen op te sporen en vast te stellen uit te oefenen. Indien de politie, gedurende de periode van het Offerfeest, een schaap aantreft in de koffer van een wagen, in de tuin, kelder of in de badkuip is zij bevoegd om het dier in beslag te nemen. Meer zelfs: het is de plicht van de politie!

GAIA roept de burger, de gemeenten en de politie op om er op toe te zien dat het verbod op religieus thuisslachten wordt nageleefd. “Het is onze gezamelijke verantwoordelijkheid om alle schapen te behoeden van een pijnlijke dood, verboden door de wet” onderstreept GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Meldpunt illegale thuisslachtingen: 02 245 29 50.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be