Ondanks protest jagers: Vlaams verbod op elektrische halsbanden voor honden is grondwettig

“Dit is een overwinning tegen de jagerswereld en hun argumenten uit de 19de eeuw”

Brussel, 24 september 2020 – Op 4 juli 2018 stemde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een decreet waardoor er een principieel verbod op elektrische halsbanden voor honden wordt ingevoerd in Vlaanderen. Vanuit de jagerswereld werden twee vernietigingsberoepen ingediend: zij wilden een uitzondering voor jachthonden. Het grondwettelijk Hof verwierp vandaag alle argumenten van de verzoekende partijen. “Met andere woorden: het Vlaams verbod op elektrische halsbanden blijft overeind én geldt ook voor jachthonden”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Dat de 19de-eeuwse argumenten van de jagers allemaal van tafel zijn geveegd door het Grondwettelijk Hof doet mij bijzonder plezier. “Eindelijk hebben we een rechtsgrond om het verbod in werking te laten treden.”

Toen het verbod op elektrische halsbanden voor honden werd ingevoerd, diende de lobbygroepering VZW Hubertus Vereniging Vlaanderen een vernietigingsberoep in. Ook August Hendrickx en David Hendrickx, jagers uit de regio van Brugge, dienden een beroep in. Ze wilden een voorkeursbehandeling en dus de elektrische halsbanden kunnen blijven gebruiken omdat zij de toestellen omschrijven als een soort van "noodrem" wanneer de honden zogenaamd beginnen te "hetzen" (dit is het ongeoorloofd achternajagen van wild door de hond). Tegelijkertijd voelden ze zich gediscrimineerd ten aanzien van veedrijvers die elektrische prikstokken gebruiken. Het Grondwettelijk Hof ging niet mee in hun argumentatie: "In tegenstelling tot een elektrische halsband bij honden, wordt een elektrische veedrijver niet vastgemaakt op het dier.” Kortom: van discriminatie is volgens het Hof geen sprake. Wat hetzen betreft, verwijst het Hof naar de plicht tot het geven van een goede opleiding. 

Michel Vandenbosch: “In het verzoekschrift van de twee jagers uit Brugge – en in hun nadien ingediende memories – werd GAIA ernstig op de korrel genomen. De Vlaamse wetgever zou zich op sleeptouw hebben laten nemen door GAIA door menselijke gevoelens aan dieren toe te wijzen. Met andere woorden: wat maken een paar elektrische schokjes nu uit? Het zijn toch maar beesten. Dat de 19de-eeuwse argumenten van de jagers allemaal van tafel zijn geveegd door het Grondwettelijk Hof doet mij bijzonder plezier. Het is een goede zaak dat het principiële verbod overeind blijft. Elektrische halsbanden mogen nu niet meer gebruikt worden als hulpmiddel voor de jacht, maar louter in zeer uitzonderlijke omstandigheden (als laatste redmiddel bij de opleiding bijvoorbeeld)."

Meester Anthony Godfroid, de raadsman van GAIA, stelt: "We mogen zeer tevreden zijn met dit arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat het Hof expliciet herhaalt dat de bescherming van dieren een doelstelling van algemeen belang is, is voor de toekomst erg belangrijk. Persoonlijk doet het me ook plezier dat de agressieve stijl van de twee jagers uit Brugge geen resultaten opgeleverd heeft. De wet is op iedereen van toepassing, ook op jagers."

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be