Overwinning voor de dieren! Europees Parlement stemt voor uitgebreide uitfasering van dierproeven

Europees Parlement vraagt Europese Commissie actieplan op te stellen voor snellere uitfasering en vervanging van dierproeven

Brussels, 16 september 2021 - Gisterenavond heeft het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd (667 stemden voor, slechts 4 tegen en 16 onthielden zich) waarin het de Europese Commissie vraagt om voor de hele EU een actieplan op te stellen omtrent de actieve uitfasering van dierproeven.

De leden van het Europees Parlement verduidelijken dat het plan concrete mijlpalen en doelstellingen moet bevatten, om zo de stopzetting van dierproeven en vervanging door alternatieve, proefdiervrije methodes aan te moedigen.

 

Het Parlement benadrukte dat het actieplan niet de verantwoordelijkheid mag zijn van enkelingen – er dient een interdepartementale taskforce op hoog niveau te worden opgericht, waarbij alle belangrijke directoraten-generaal van de Commissie en EU-agentschappen betrokken zijn, om de samenwerking met de lidstaten en andere relevante stakeholders te bevorderen en de nodige veranderingen in alle sectoren door te voeren.

 

Ook werd erkend dat er nood is aan preferentiële financiering en opleidingen rond proefdiervrije methodes bij alle onderzoeks- en innovatie-initiatieven van de EU.

 

Jaarlijks worden in laboratoria in de EU bijna 10 miljoen dieren gebruikt voor invasieve experimenten, waaronder apen, honden, katten, konijnen, muizen en ratten. Een enorm aantal dat

de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk is gebleven.

Hoewel er al EU-initiatieven bestaan, erkennen de leden van het Europees Parlement dat er geen actieve, gecoördineerde aanpak is om het aantal dierproeven te verminderen en uiteindelijk volledig te vervangen door alternatieve methodes.

Door middel van een ambitieus actieplan voor de hele EU willen de leden van het Europees Parlement de stapsgewijze stopzetting van het gebruik van dieren in de wetenschap bewerkstelligen en versnellen.

Eurogroup for Animals, Cruelty Free Europe, Humane Society International/Europe, de European

Coalition to End Animal Experiments en PETA, dat meer dan 100 organisaties in heel Europa vertegenwoordigt, waaronder GAIA in België, hebben campagne gevoerd voor de goedkeuring van de resolutie en vragen de Commissie nu om deze zaak als een prioriteit te behandelen.

Uit opiniepeilingen blijkt dat EU-burgers het beëindigen van dierproeven als een prioriteit zien: bijna driekwart (72%) is het ermee eens dat de Europese Commissie bindende doelstellingen en termijnen moet vaststellen om dierproeven stapsgewijs stop te zetten. Onlangs werd ook een Europees burgerinitiatief (europa.eu) gelanceerd dat in minder dan drie weken al ruim 120.000 handtekeningen heeft verzameld.

Meer dan honderd leden van de wetenschappelijke gemeenschap, alsook het European Consensus Platform on Alternatives staan achter het voorstel en zijn van mening dat een actieplan de overgang naar proefdiervrije wetenschap kan vergemakkelijken, door gemeenschappelijke prioriteiten te bepalen, financiële middelen toe te wijzen en multidisciplinaire en interdepartementale samenwerking aan te moedigen.

"Dit is een belangrijk moment. Eindelijk wordt gehoor gegeven aan de vraag van de Europese burger om dierproeven geleidelijk af te schaffen en over te schakelen op humane wetenschap. Nieuwe geavanceerde methoden op basis van de menselijke biologie zijn trouwens niet alleen relevant voor het welzijn van dieren, maar ze zijn ook cruciaal om ervoor te zorgen dat de Unie haar doelstellingen op het gebied van milieubescherming en menselijke gezondheid behaalt. Dankzij de stemming die het parlement vandaag heeft uitgebracht, gaan we er op alle drie fronten op vooruit", klinkt het bij Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. “Dat neemt niet weg dat er nog een lange weg te gaan is.”

EINDE

 

Noot voor de redactie

De snelle opkomst van geavanceerde proefdiervrije modellen, zoals 'organen-op-een-chip', op pathways gebaseerde benaderingen en computermodellen, bieden tegenwoordig enorme mogelijkheden voor beter, proefdiervrij onderzoek. 

Toch blijft het aantal dieren dat voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt relatief stabiel. Van een significante daling is geen sprakeDe tekortkomingen van diermodellen zijn nochtans goed gedocumenteerd, en geavanceerde diervrije methodes  omvatten baanbrekende technologieën. Ze kunnen ons begrip van ziekten bij de mens aanzienlijk verbeteren, aangezien ze data opleveren die gebaseerd zijn op de menselijke biologie, wat enorme voordelen voor de volksgezondheid kan opleveren op het gebied van preventie en genezing van ziekten.Dergelijke nieuwe modellen kunnen ook het tempo van chemische beoordelingen versnellen en het faalpercentage tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen verlagen. Bovendien vormen  geavanceerde diervrije methoden een nieuwe, maar nu al bloeiende markt voor innovatieve producten en diensten, met een jaarlijkse groei van 12%.

Het Environmental Protection Agency van de VS heeft zich er al toe verbonden de aanvragen

en financiering van zoogdierstudies tegen 2025 met 30% te verminderen, en tegen 2035 alle aanvragen en financiering van zoogdierstudies stop te zetten.

Daarnaast wordt er een strategisch stappenplan uitgewerkt voor de overgang naar diervrije proeven.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be