Pamela Anderson schrijft brief aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts

“Waar blijft uw voorstel voor verbod op kweek pelsdieren voor bont in Vlaanderen?"

De Amerikaanse celebrity en actrice Pamela Anderson maakt in een brief aan Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts haar grote bezorgdheid kenbaar over het feit dat deze laatste nog altijd geen concreet voorstel heeft gedaan voor een verbod op de kweek van pelsdieren voor bontproductie in Vlaanderen. De minister kondigde meermaals aan - recent nog begin december in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement - dat hij dat nog voor het jaareinde zou doen. “Ik was nochtans zeer opgetogen dat mijn vrienden van PETA en GAIA mij lieten weten dat u een lans brak voor een verbod op de pelsdierhouderij in Vlaanderen,” schrijft de actrice. Over een kleine veertien dagen is het jaar ten einde en “nog steeds geen wet die deze wrede industrie verbiedt”, voegt ze eraan toe. "Elke dag dat een dergelijke wetgeving wordt uitgesteld, is een dag vol ellende voor meer dan 200.000 nertsen in de Vlaamse kwekerijen, waar ze in gevangenschap, dicht opeengepakt in een kleine kooi, na een leven vol leed en frustratie gedood worden voor een modegril die niemand nodig heeft, en steeds minder mensen willen." 

“Kom alstublieft uw engagement voor een wettelijk verbod na en stel niet langer uit,” drukt Pamela Anderson Ben Weyts op het hart. “Zo sluit u zich aan bij o.a. Oostenrijk, Kroatië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en dichter bij huis, het Brussels Gewest en Wallonië, die reeds erkenden dat die barbaarse wreedheid onaanvaardbaar is in een beschaafd land.”

“Ik kijk uit naar uw antwoord,” besluit Pamela Anderson, die de minister vraagt zijn antwoord te mailen, weliswaar niet rechtstreeks naar haar: “U kunt me bereiken door te mailen naar GAIA-directeur Ann De Greef”, besluit ze haar brief. 

Klare wijn

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch dringt er net als Pamela Anderson bij de minister op aan om zijn verbintenis na te komen: “Minister Weyts moet nu klare wijn schenken en hoogst dringend opleveren. Er is nu echt haast bij. Nertsenhouders voelen de bui hangen en willen snel nog uitbreiden. Vier kwekers kregen na een aanslepende juridische procedure uiteindelijk groen licht en mogen uitbreiden, ondanks dat minister Joke Schauvliege (CD&V) telkens weigerde. Maar De Raad van State verwierp het verwijzen naar een beleidsintentie (in dit geval een wettelijk verbod aankondigen) waarop de minister van Landbouw en Omgeving zich beriep, als weigeringsgrond. Enkel een klaar en duidelijk wettelijk verbod kan die tendens stoppen. Zo weten nertsenfokkers waar ze aan toe zijn en krijgen ze rechtszekerheid. Meer dan 200.000 nertsen, die in Vlaanderen na een kort, ellendig leven, vergast worden voor bont, hopen op een eindejaarsgeschenk.”

Bijkomende informatie:

  • 85 % van de Vlamingen schaart zich achter een verbod op pelsdierkwekerijen, blijkt uit diverse opiniepeilingen, de meest recente uitgevoerd door IPSOS in 2015.
  • De overgrote meerderheid van de Vlamingen kant zich tegen het doden van pelsdieren om van hun vacht bontjassen of accessoires in bont te maken.
  • Vlaanderen is de enige regio in België, waar nog pelsdieren mogen gehouden worden voor hun vacht (nog 17 kwekerijen actief). In Wallonië is het verbod van kracht sinds 2015 en in het Brussels Gewest sinds april 2017. Wallonië besloot tot een verbod nadat er aanvragen voor nertsenkwekerijen waren ingediend. 
  • Nederland, derde wereldproducent met jaarlijks 6 miljoen nertsenvachten afkomstig van 165 bedrijven (10 x meer dan Vlaanderen) kreeg onlangs van het Hof van Justitie van de EU groen licht voor een nertsenhouderijverbod (bij onze Noorderburen moet de laatste pelsdierkwekerij in 2024 de activiteiten stoppen). 
  • Het houden van pelsdieren voor bont is wettelijk verboden in het VK, Oostenrijk, Nederland, Kroatië, Bosnië (van kracht in 2018), Zwitserland, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

---Einde bericht---

Meer info:

  • Michel Vandenbosch, GAIA-Voorzitter 0475/45 20 15
  • Ann De Greef, GAIA-Directeur 0477/53 42 02

Pamela Anderson letter with GAIA re Flemish fur.pdf

PDF - 189 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be