PERSBERICHT / OVERWINNING IN DE STRIJD TEGEN ILLEGALE (TIJDELIJKE) SLACHTVLOEREN

In februari 2016 dagvaardden een aantal moslimorganisaties het Vlaams Gewest. Ze zijn immers van oordeel dat de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ten onrechte een verbod had ingevoerd op de praktijk van onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in het kader van het offerfeest. Ze vangen bot bij de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg. “De Europese slachtverordening van 2009 blijft integraal van toepassing”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, was, is en blijft verboden!”

In 2016 was onverdoofd slachten in België enkel toegelaten in permanente slachthuizen (verplicht door de Europese Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden 1099/2009). Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) besloot dan ook een verbod in te voeren op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, simpelweg omdat ze niet voldoen aan de strenge dierenwelzijns- en hygiënevereisten waaraan de erkende permanente slachthuizen moeten voldoen. Dat was echter buiten enkele moslimorganisaties gerekend die vonden dat het verbod in strijd was met enkele fundamentele Europese rechtsregels, waaronder godsdienstvrijheid en non-discriminatie.

Geen schending vrijheid van godsdienst! 

De organisaties trokken naar de Rechtbank van Eerste Aanleg die op zijn beurt een zogenaamde ‘prejudiciële vraag’ stelde aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Het Hof van Justitie was in het arrest van 29 mei 2018 van oordeel dat de Dierenwelzijnsminister terecht een verbod op het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren heeft ingevoerd. De Rechtbank van Eerste Aanleg volgt vandaag dat arrest en verklaart de klacht van de moslimorganisaties dan ook ongegrond. M.a.w.: het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren schendt de vrijheid van godsdienstbeleving niet.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: In deze zaak is GAIA tussengekomen ter ondersteuning van het Vlaams Gewest en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dit vonnis is een zeer goede zaak. Een andere beslissing zou aanleiding geven tot de chaos van de sinds 1988 verboden thuisslachtingen en/of het amateurisme op tijdelijke slachtvloeren.”

Meester Anthony Godfroid, advocaat van GAIA: “Deze zaak was een strategisch opgelaten ballonnetje van religieuze islamitische organisaties: men wilde zien hoe ver men de rechtspraak kon drijven. Na tussenkomst van het Hof van Justitie, die de zaak dermate belangrijk vond dat ze werd behandeld in Grote Kamer door rechters aangesteld door vrijwel alle EU-Lidstaten, heeft de Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg de enige juiste beslissing genomen: de vorderingen van de religieuze organisaties werden afgewezen. Het recht staat hier aan de kant van de dieren. Dit is een goede dag voor de duizenden schapen die in chaotische omstandigheden met onnodig leed werden geslacht op tijdelijke slachtvloeren. Tijdelijke slachtvloeren blijven illegaal!”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be