PERSBERICHT // Reactie GAIA op voorstel van 'nee, tenzij’-decreet betreffende het gebruik van vuurwerk

“Goed nieuws maar verplichting geluidsarm vuurwerk ontbreekt”

Voor dierenrechtenorganisatie GAIA is het voorstel van decreet – dat vandaag door parlementsleden van meerderheid én oppositie officieel werd ingediend in de Commissie Dierenwelzijn[1] - over het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen een beperkende stap in de goede richting. Dat decreet verbiedt het gebruik van vuurwerk en dergelijke tenzij er een expliciete toestemming is van het gemeente- of stadsbestuur. “Het regionale verbod op vuurwerk gaat uit van een 'nee, tenzij'-principe en is goed nieuws”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Maar nog beter was geweest dat indien een gemeente toelating geeft om vuurwerk te gebruiken, geluidsarm vuurwerk verplicht wordt.”  

Vuurwerk is niet zonder gevolgen. Gestresseerd en verward vluchten elke keer weer dieren ver weg van de lichtflitsen en het geknal. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond. Of erger nog: sterven ze. GAIA ijvert dan ook al jaren voor een verbod op vuurwerk of minstens voor geluidsarm vuurwerk. En niet zonder resultaat: steeds meer lokale besturen beperken of verbieden het gebruik ervan of schakelen over op geluidsarm vuurwerk. “Een regionaal verbod - dat dus verder gaat dan het verbod van een aantal lokale besturen - is absoluut een stap in de goede richting”, aldus Vandenbosch. “De drempel om een uitzondering toe te staan, zal sowieso hoger liggen. En indien er ondanks het verbod toch vuurwerk wordt afgestoken, zal de handhaving gemakkelijker zijn.”

Geluidsarm vuurwerk
“Alleen is het spijtig dat het decreet met geen woord rept over geluidsarm vuurwerk”, gaat Vandenbosch verder. “Wij hadden liever ook een verplichting tot gebruik van geluidsarm vuurwerk gezien tijdens door de overheid georganiseerde, officiële evenementen en op die plaatsen waar de gemeente of stad het gebruik uitzonderlijk toelaat.” Geluidsarm vuurwerk verschilt van traditioneel vuurwerk doordat de luide knallen bij de ontlading gedempt worden. Gecombineerd met een lichtshow, moet dat qua beleving niet onderdoen voor traditioneel vuurwerk. “Een diervriendelijkere oplossing voor wie absoluut vuurwerk wil afsteken.” Dat het aanbod te beperkt zou zijn en de prijs te hoog, vindt GAIA geen argument: “Bij verplicht gebruik zal de vraag uiteraard toenemen en het aanbod stijgen waardoor de prijs zal dalen,” voert Michel Vandenbosch aan.

Het voorstel wordt geagendeerd op de laatste commissie Dierenwelzijn voor het paasreces en finaal gestemd door het parlement tijdens de laatste plenaire vergadering. 


 --- Einde bericht ---
 

 
[1] Dat voorstel werd vandaag ingediend tijdens de Commissie Dierenwelzijn door Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD) , Els Robeyns (sp.a), Bart Caron (Groen) en Sabine Vermeulen (NV-A).

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be