PERSBERICHT // REACTIE GAIA OP WETSVOORSTEL: DIEREN ERKEND ALS WEZENS MET GEVOEL IN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK

Vanaf de inwerkingtreding van het nieuw burgerlijk wetboek dat gisteren in plenaire zitting werd goedgekeurd in de Kamer, wordt erkend dat dieren gevoelens hebben. GAIA verwelkomt deze nieuwe wetgeving (hoofdstuk ‘goederen’) als een stapje in de goede richting. Nieuw is dat ‘dieren’ voortaan in een aparte categorie worden ondergebracht naast ‘mensen’ en ‘goederen’. GAIA-directeur Ann De Greef: “Dieren worden voortaan in het Burgerlijk Wetboek erkend als wezens met gevoel, die weliswaar specifiek beschermd worden door de wetgeving inzake dierenwelzijn maar voor de rest vallen onder de regelgeving die geldt voor goederen. Tot hiertoe vielen dieren helemaal onder de categorie ‘goederen’ wat absoluut niet meer van deze tijd is.” Dat dieren in het Burgerlijk Wetboek nu als een aparte categorie beschouwd worden, is niet onbelangrijk. Dieren blijven weliswaar verhandelbaar maar zijn uiteraard niet identiek aan levenloze objecten. En dat wordt nu met zoveel woorden erkend. Streefdoel van GAIA is echter de grondwettelijke bescherming van dieren als wezens met gevoelsvermogen, eigen belangen en waardigheid. 

Tot gisteren werden dieren in het Burgerlijk Wetboek beschouwd als roerende lichamelijke zaken. Het wetsvoorstel beoogt het ontwerp van een nieuwe categorie ‘dieren’, die naast ‘mensen’ en ‘goederen’ staan. Het goederenrecht blijft op hen van toepassing, echter met inachtneming van de dierenbeschermende regelgeving. “Hoewel de wetswijziging voornamelijk een symbolische waarde heeft, weerspiegelt het wel de verandering in onze maatschappij en zijn er wel degelijk praktische consequenties aan verbonden”, zegt De Greef. “Het wordt immers maatschappelijk niet langer aanvaard dat dieren in juridisch opzicht louter beschouwd worden als goederen of eigendom. Wat ze ook niet zijn. Dieren zijn geen dingen maar hebben gevoelsvermogen en behoeften.”

Belang van het dier
De wetswijziging zal er volgens GAIA hopelijk toe leiden dat rechters in burgerlijke geschillen over b.v. het hoederecht of het bezoekrecht van de hond bij echtscheidingsprocedures hun beslissing zullen nemen in het belang van het dier in kwestie. Of het belang van de dieren zal laten primeren bij faillissementen van dierenkwekers waarbij de dieren in chaotische omstandigheden verkocht worden aan de hoogste bieder zoals recentelijk gebeurde bij een broodfokker in Ieper.  

152.000 handtekeningen 
Intussen gaat GAIA wel verder met zijn campagne voor de grondwettelijke bescherming van dieren. “We willen dat de bescherming van dieren als levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid ook in de Grondwet wordt verankerd.” Vorig jaar overhandigde GAIA nog meer dan 152.000 handtekeningen voor de grondwettelijke bescherming van dieren aan toenmalig premier Charles Michel (MR).

België zou niet het eerste land zijn dat de bescherming van dieren verankert in de Grondwet. Onder meer Duitsland, Luxemburg en Slovenië deden dat al voor. “Het is belangrijk dat we onze voortrekkersrol op het gebied van Dierenwelzijn behouden.  Dat zou er onder meer moeten toe leiden dat rechtbanken dierenmishandeling veel ernstiger nemen. Daarom roepen we het parlement op om hier werk van te maken.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be