PERSBERICHT rechtszaak Sanda Dia/Reuzegom

Parket vraagt ook doorverwijzing 18 inverdenkinggestelden voor feiten dierenmishandeling

Vandaag vindt de regeling van de rechtspleging plaats voor de Raadkamer te Hasselt (Parklaan 25) van de zaak Sanda Dia/Reuzegom. GAIA reageert alvast tevreden dat de Procureur des Konings (parket Hasselt), bijkomend de doorverwijzing vraagt van alle 18 inverdenkinggestelden voor onder meer inbreuken op de dierenwelzijnswet. “In de zaak van Spekkie heeft het parket een minnelijke schikking voorgesteld van 400 euro per persoon en werd plechtig beloofd dat er geen "rituelen" met levende gewervelde dieren meer zouden plaatsvinden”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Blijkt nu dat men daar eens goed mee gelachen heeft. Gedaan met minnelijke schikkingen, gedaan met belachelijk lage afkoopsommen.”

Op 14 augustus stelde GAIA zich burgerlijke partij tegen Jef S. en tegen (voorlopig) onbekenden die fungeerden als mededader of als medeplichtigen. GAIA nam die beslissing in overleg met zijn raadsman. “We zijn uitermate geschokt door wat Sanda Dia het leven heeft gekost. Maar ook wat het gruwelijk mishandelen van dieren betreft, geven de leden van Reuzegom nog steeds blijk van een weerzinwekkend gebrek aan normbesef.” GAIA is dan ook tevreden dat het parket ook de doorverwijzing vraagt van de 18 inverdenkinggestelden voor feiten van dierenmishandeling.

Heel concreet vraagt de Procureur des Konings (parket Hasselt), bijkomend de doorverwijzing vraagt van alle 18 inverdenkinggestelden voor volgende feiten:

  • Inbreuken op artikel 1 van de Dierenwelzijnswet, strafbaar gesteld in artikel 35 van de Dierenwelzijnswet (maximumstraf: 6 maanden cel en 16000 euro boete): het plegen van handelingen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of verminkt wordt, een letsel of pijn ondergaat.
  • Het gebruiken van dieren voor "enscenering" of gelijkaardige doeleinden in de mate dat dit oneigenlijk gebruik leidt tot vermijdbare pijn, lijden of letsel, strafbaar op grond van artikel 36, 9° van de Vlaamse versie van de Dierenwelzijnswet: maximumboete 16000 euro.
  • Het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (verdoving): maximumboete 16000 euro.

 De advocaat van GAIA, meester Anthony Godfroid, legt uit: "Het is pas na het neerleggen van de klacht met burgerlijke partijstelling op 14 augustus 2020 dat de diverse inbreuken op de dierenwelzijnswet zijn opgenomen in de vordering van de Procureur des Konings tot doorverwijzing. Waar er eerst een doorverwijzing werd gevraagd voor misdrijven genummerd A tot en met E, zijn daar nu 3 tenlasteleggingen bijgekomen die al vele jaren strafbaar zijn gesteld door de Dierenwelzijnswet. In de klacht met burgerlijke partijstelling hebben wij gevraagd dat er namen geplakt worden op de personen die de inbreuken op de Dierenwelzijnswet hebben gepleegd. De Onderzoeksrechter zal nu oordelen of zij de nodige herverhoren zal laten uitvoeren of niet. Aangezien er in elk geval bijkomend onderzoek zou gevraagd worden, heb ik beslist dit ook te vragen. De vertraging die hierdoor veroorzaakt wordt, zal minimaal zijn, maar wel noodzakelijk."

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch vult aan: "Uit het dossier is gebleken dat de doop bij Reuzegom al jaren hetzelfde stramien volgde; een stramien nauwkeurig uitgedokterd door een persoon die nu (nog) de dans ontspringt: "het brein". In de zaak van Spekkie heeft het parket een minnelijke schikking voorgesteld van 400 euro per persoon en werd plechtig beloofd dat er geen "rituelen" met levende gewervelde dieren meer zouden plaatsvinden. Blijkt nu dat men daar eens goed mee gelachen heeft. Het strafdossier dat nu ter inzage ligt in Hasselt zal dan ook aanleiding zijn voor diverse nieuwe klachten voor de Procureur te Leuven met betrekking tot vorige academiejaren. Dat zullen nieuwe zaken worden waar deze Hasseltse zaak los van staat."

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be