Reactie GAIA op doorlichtingsrapport Belgische slachthuizen

Vorig jaar - na de wantoestanden in het slachthuis van Tielt - beval Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een doorlichting van de Vlaamse runderslachthuizen. Voor GAIA zijn de vaststellingen in het doorlichtingsrapport zorgwekkend, niet het minst omdat elk bezoek van de doorlichters aangekondigd gebeurde. "Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) moet de slachthuizen extra bindende voorwaarden opleggen, gekoppeld aan strenge sancties en een einddatum waarop alle tekortkomingen moeten weggewerkt zijn", aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. 

De dierenrechtenorganisatie is duidelijk: de slachthuizen moeten meer dan een tandje bijsteken om het vastgestelde leed van de varkens, schapen, runderen en kippen waar het rapport melding van maakt, te voorkomen. De resultaten van de doorlichting van 4/5 van de Vlaamse slachthuizen worden deze ochtend in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement, voorgesteld. 

Vijf eisen

Voorzitter Michel Vandenbosch stelt op basis van de bevindingen van het doorlichtingsrapport een vijftal eisen:

  1. De aanbevelingen in het rapport moeten als bindende voorwaarden opgelegd worden aan de slachthuizen, die systematisch aan strikte inspectie moeten onderworpen worden.
  2. De minister van Dierenwelzijn moet de slachthuizen een einddatum opleggen waarop alle geconstateerde tekortkomingen weggewerkt moeten zijn, gekoppeld aan strenge sancties voor slachthuizen die zich daar niet aan houden.
  3. Het gebruik van de elektrische prikkelaar - "een marteltuig" - is onnodig en moet verboden worden. 
  4. Er moeten garanties zijn dat de verdoving of bedwelming van de dieren efficiënt uitgevoerd wordt. Daartoe is extra waakzaamheid geboden en moeten bijkomende maatregelen getroffen worden.
  5. Over het cameratoezicht vraagt GAIA zich af of er überhaupt iets met die beelden gebeurt. Die beelden zouden voor analyse op geregelde tijdstippen en steekproefsgewijs ter beschikking gesteld moeten worden van de inspectiedienst Dierenwelzijn. 

Tenslotte onderstreept GAIA dat het rapport het langdurige lijden van dieren bij rituele slachtingen zonder verdoving aantoont: gemiddeld duurt de pijnlijke doodsstrijd van runderen die onverdoofd ritueel geslacht worden meer dan 4 minuten, voor kalveren meer dan 2 minuten en voor schapen bijna 2 minuten. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

[email protected]

www.gaia.be