Rechtszaak moslims contra Vlaamse Gewest werd vanmorgen ingeleid

Rechtbank aanvaardt GAIA als vrijwillig tussenkomende partij

Vrijdag 19 februari 2016 — Vanmorgen werd op de rechtbank van eerste aanleg de zaak ingeleid die verschillende moslimverenigingen aanspannen tegen het Vlaamse Gewest tegen de beslissing van de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om de Europese Verordening van 2009 die onverdoofd ritueel slachten enkel toelaat in reguliere slachthuizen, te doen naleven.

De moslimverenigingen willen dat die beslissing ongedaan gemaakt wordt zodat ze opnieuw onverdoofd schapen kunnen slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dat laatste is echter manifest in strijd met de Europese Slachtverordening.  "Je kan een minister van Dierenwelzijn redelijkerwijs niet verwijten dat hij de wet doet naleven", onderstreept GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, die vanmorgen op de zitting aanwezig was. Zoals de Brusselse rechter in kortgeding op 16/9/2015, die de moslimverenigingen in het ongelijk stelde, besliste de rechtbank van eerste aanleg alvast ook nu GAIA te aanvaarden als vrijwillig tussenkomende partij, die zich aansluit bij het Vlaamse Gewest.

Het dossier wordt in zijn geheel bepleit op 28 juni, waarna de rechtbank knopen zal doorhakken.