UITSPRAAK HOF VAN BEROEP BRUSSEL: GAIA-affiche schaap met bloedtraan zet niet aan tot haat en geweld

Islamitische verenigingen moeten schadevergoeding aan GAIA betalen na onterechte strafklacht

Brussel, 30 juni 2020 - Vijf islamitische verenigingen, waaronder de belangrijke Association Internationale Diyanet de Belgique (= de Belgische arm van het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken), dienden op 18 januari 2018 strafklacht met burgerlijke partijstelling in tegen GAIA wegens "het aanzetten tot haat en geweld" en wegens schending van de antiracismewet. Ze kregen over de gehele lijn ongelijk van het Hof van Beroep, Kamer van Inbeschuldigingstelling, te Brussel. “De rechtbank volgt onze redenering: het is ons enkel te doen om het dierenwelzijn”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “De bloedtraan die van de wang van het schapengezicht rolt, staat symbool voor het onmiskenbare, onnodige en vermijdbare dierenleed dat gepaard gaat met onverdoofd slachten en heeft niets te maken met racisme en xenofobie.”

Diyanet en co struikelden over de afbeelding van het hoofd van een schaap met een bloedtraan die over de wang rolt. Sinds 2017 is dat het visuele uithangbord van GAIA's campagne voor een wettelijk sluitend verbod op onverdoofd slachten. Onverdoofd slachten is enkel nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegelaten, meer bepaald in het slachthuis van Anderlecht. De klacht betreft de campagne van 2017 toen GAIA, op 1 september 2017, ook een nachtelijke wake hield aan het Huis van het Gewest, de zetel van de Brusselse regering. Het leverde GAIA een klacht met burgerlijke partijstelling op, ingediend door Diyanet en co op 18 januari 2018.

Nonsens
De indieners van de klacht zien in de affiches en panelen een oproep tot geweld en oordelen dat de afbeelding op de affiche stigmatiserend en racistisch is, en beweren dat talloze moslims zich beledigd en gekrenkt voelen. Ze menen dan ook dat GAIA haat zaait door "aan te zetten tot geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan". “Nonsens, natuurlijk”, aldus Vandenbosch. “Het ging om een vreedzame campagne voor een verbod op onverdoofd slachten. Daarvoor maken wij legitiem gebruik van ons recht op vrije meningsuiting in onze democratische rechtstaat. En dat zullen we blijven doen in onze strijd voor meer dierenwelzijn.”

Volgens het Hof heeft het strafrechtelijk onderzoek geen elementen naar voren gebracht die erop wijzen dat GAIA feiten van eerroof, beledigingen en aanzetten tot haat of geweld zou hebben willen plegen door de gevoerde campagne, ook al werd ze gelanceerd aan de vooravond van het islamitisch offerfeest.

Het Hof stelt vast dat de campagne als doel had (en heeft) om de politieke vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te overtuigen een verbod op onverdoofd slachten goed te keuren en een wetgevend voorstel in die zin in te dienen.

Belangrijk is tenslotte dat het Hof expliciet erkent dat uit niets is gebleken dat de campagne tegen de moslimgemeenschap is gericht.

Ongegronde beschuldigingen
Meester Anthony Godfroid
, die GAIA in deze zaak bijstond voor het Hof (en ook tijdens het strafrechtelijk onderzoek) besluit: "Door te zwaaien met artikelen uit het strafwetboek proberen bepaalde (hier: religieuze) groepen het maatschappelijk debat te verstommen. De reden is heel duidelijk: men wilt niet dat er gesproken wordt over het leed van dieren die onverdoofd geslacht worden. Het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van vandaag, 25 juni 2020, geeft aan dat de rechterlijke macht nog terdege waakt over de vrijheid van meningsuiting. Wat de campagne zelf betreft: aangezien het Hof beslist heeft dat de afbeelding van het schaap met de bloedtraan niet stigmatiserend is, kan ze verder gebruikt worden. Niet onbelangrijk tenslotte: Diyanet en co moeten een schadevergoeding van 1440 EUR betalen aan GAIA. Dit is de prijs die de religieuze organisaties moeten betalen voor de onterechte beschuldiging aan het adres van GAIA."

Referenties:

  • Nummer van het arrest: 2020/2250
  • Arrest van het Hof van Beroep van Brussel, Kamer van Inbeschuldigingstelling, 25 juni 2020. Het Hof van Beroep oordeelt dat er geen reden is tot vervolging van GAIA en dat aan GAIA een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is van 1440 EUR.
  • Onderzoeksrechter: Patrick GAUDIUS
  • Klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd op 18 januari 2018 door: 1) de Association musulmane culturelle albanaise de Belgique asbl; 2) de association culturelle albanaise de namur asbl; 3) de association internationale diyanet de Belgique asbl; 4) la fédération islamique de Belgique asbl; 5) le rassemblement des musulmans de Belgique asbl

--- Einde bericht ---

Meer informatie
Contact: 
Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15
Meester Anthony Godfroid, advocaat van GAIA: 0494 75 31 71

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be