Skip to Content

UPDATE - PERSUITNODIGING - Actie pro verbod onverdoofd slachten Brussels gewest

Waar: Het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (Hertogsstraat 7-9, 1000 Brussel).

Wanneer: Donderdag 14 oktober 10:00 AM

Op donderdag 14 oktober voert GAIA actie voor verplichte verdoving bij het slachten van dieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. GAIA dringt er bij de Brusselse regering op aan om het voorstel van ordonnantie van Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) te aanvaarden. 

De dierenrechtenorganisatie eist een verbod op onverdoofd slachten dat morgen eindelijk op de tafel van de Brusselse ministerraad wordt gelegd. 

Nu donderdag zal Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt tijdens de Brusselse ministerraad een voorstel van ordonnantie voorleggen aan de regering om onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbieden, ook in het kader van religieuze rituelen.

Juist evenwicht

In navolging van het Europese Hof van Justitie heeft ook het Belgisch Grondwettelijk Hof in zijn eindarrest van 30 september geoordeeld dat het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met het Europees recht noch met het recht op godsdienstvrijheid. Het verbod heeft het juiste evenwicht gevonden tussen het recht op vrijheid van godsdienst en het belang van dierenwelzijn. 

Geen excuses meer

Voor GAIA is er geen geldige reden meer om onverdoofd slachten niet te verbieden. In Vlaanderen en Wallonië bestaat dit verbod al, dit moet ook in Brussel het geval worden. Geen excuses meer! Een delegatie van GAIA-actievoerders zal er bij de regeringsleden op aandringen het ontwerp van ordonnantie van de minister van Dierenwelzijn te steunen. Dit project heeft tot doel het onverdoofd slachten ook in het Brusselse gewest eindelijk te verbieden, zonder uitzondering voor religieuze rituelen. 

Contact

Voorzitter van GAIA, Michel Vandenbosch: 0475 45 20 15

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 50.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.


GAIA
Galerie Ravensteingalerij 27 - 1000 Brussels