Verbod op onverdoofd slachten verworpen: Brussels parlement offert humaniteit jegens dieren op aan verstarring religieuze hardliners

Michel Vandenbosch: “Brusselse parlementsleden geven religieuze hardliners de facto vetorecht tegen dierenwelzijn en zijn medeplichtig aan extreme pijnen van duizenden onverdoofd geslachte dieren”

Brussel, 17 juni 2022 - Het voorstel van verbod op onverdoofd slachten dat ingediend werd in het Brussels Parlement door DéFi, Groen en Open Vld werd vandaag verworpen in plenaire zitting. De conclusies van de Commissie Leefmilieu, die het voorstel vorige week verworpen had, werden vandaag immers aangenomen door de Brusselse parlementsleden met 42 stemmen voor, 38 tegen en 8 onthoudingen. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert zwaar ontgoocheld.

“Vandaag werd de menselijkheid jegens dieren door het Brussels Parlement begraven. De humaniteit ten aanzien van dieren werd verketterd. De parlementaire democratie werd in Brussel vervangen door een parlementaire theocratie. De parlementsleden demonstreerden een verwerpelijk gebrek aan oprechte menselijkheid en aan ethiek ten overstaan van weerloze dieren, die krachtens de algemene Brusselse dierenwelzijnswet nochtans bijzondere bescherming verdienen. ​

De parlmentsleden die het voorstel tot verbod verwierpen, hebben die algemene Brusselse wet vandaag in de prullenmand gegooid door hun verwerping van het verbod op onverdoofd slachten. Het Brussels Parlement maakt een laffe knieval voor de alternative facts van de religieuze hardliners, voor de wetenschappelijk totaal achterhaalde ontkenning van het aangetoonde minutenlange, extreme en vermijdbare lijden van onverdoofd geslachte dieren”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch bijzonder teleurgesteld.

Manipulaties en onwaarheden
Diegenen die tegen het verbod op onverdoofd slachten en verplichte verdoving stemden, deden dat op basis van een waslijst aan manipulatieve voorwendsels (tijdens de hoorzittingen over het thema werden bovendien 14 tegenstanders van verdoving uitgenodigd, en slechts 5 min of meer uitgesproken voorstanders van een verbod op onverdoofd slachten). Manifeste onwaarheden, pure leugens, irrationele verzinsels, speculatieve overdrijvingen en uit de lucht gegrepen verdachtmakingen maakten stuk voor stuk deel uit van de trukendoos van de tegenstanders van het verbod. Deze parlementsleden gaven blijk van een ongehoord misprijzen voor de huidige breedgedragen maatschappelijke waarden en normen met betrekking tot de behandeling van dieren: dieren moet vermijdbaar lijden bespaard worden. Bijgevolg moeten voor de slacht bestemde dieren zonder uitzondering verdoofd worden vooraleer de keling wordt uitgevoerd! ​

Huichelaars
De huichelaars van PS, PTB en co toeterden om de haverklap dat ze dierenwelzijn belangrijk vinden, maar ze weigeren om een einde te maken aan het extreme dierenleed dat het onverdoofd slachten veroorzaakt.

Miskenning van hoogste rechtbanken
De verwerpelijke miskenning van de arresten van twee van de hoogste gerechtshoven (EU-Hof van Justitie en Belgisch Grondwettelijk Hof) - die de Vlaamse en Waalse verboden valideerden als gerechtvaardigd, legitiem en proportioneel en als een billijk evenwicht tussen godsdienstvrijheid en het belang van het dierenwelzijn – komt neer op een vetorecht voor de religieuze hardliners. Deze parlementsleden dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij zijn medeplichtig aan de extreme pijnen van duizenden onverdoofd geslachte dieren die een van de ergste vormen van dierenmishandeling zullen blijven ervaren. Deze parlementsleden houden doelbewust een religieus uitzonderingsregime in stand, waardoor duizenden dieren hevige pijn en lijden zullen blijven ervaren voor religieuze gebruiken. Pijn en lijden die nochtans vermijdbaar zijn. ​ ​

Dode letter
Krachtens de Brusselse algemene dierenwelzijnswet verdienen dieren - als levende wezens met gevoelsvermogen, eigen belangen en waardigheid - bijzondere bescherming. Het Brusselse Parlement heeft vandaag bewezen dat dit voorbeeld van progressieve wetsbepaling dode letter is. Vandaag hebben duizenden schapen, geiten en runderen in Brussel geen bijzondere bescherming gekregen, maar heeft het parlement daarentegen zijn zegen gegeven aan het religieuze recht op bijzondere pijniging van duizenden dieren. Zij die niet voor het verbod op onverdoofd slachten stemden, hebben al die dieren zonder scrupules overgeleverd aan extreme mishandeling. De huichelaars (die tegenstemden) en de lafaards (die zich onthielden) laten de dieren volledig in de steek. Een schrijnend en onaanvaardbaar schandelijk onrecht. 

EINDE


Meer info

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: 0475 45 20 15

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be