Vijf moslimverenigingen dienden klacht in tegen GAIA wegens vermeende schending antiracismewet

Affichecampagne schaap met bloedtraan zou "aanzetten tot haat en geweld"

Brussel, 25 september 2018 - Vijf islamitische verenigingen, waaronder de belangrijke Association Internationale Diyanet (= het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken) de Belgique*, hebben tegen GAIA klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd wegens "het aanzetten tot haat en geweld" en wegens schending van de antiracismewet. Diyanet en co struikelen over de afbeelding van een schapengezicht met een bloedtraan dat over de wang rolt. Sinds 2017 is dat het visuele uithangbord van GAIA's campagne voor een wettelijk verbod op onverdoofd slachten. De klacht, waarover GAIA pas recent werd geïnformeerd, betreft de campagne van 2017 toen GAIA ook een nachtelijke wake hield aan het Huis van het Gewest, de zetel van de Brusselse regering. Gelet op de procedure (klacht met burgerlijke partijstelling) is een onderzoeksrechter aangesteld, die een dossier "à charge" en "à décharge" moet voorbereiden. Inmiddels is GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in opdracht van onderzoeksrechter Olivier Leroux door de Brusselse politie verhoord. 

"Nu breekt mijn klomp", reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op de klacht. "Dit is een poging tot intimidatie en verdachtmaking, die er zwaar over is. Hoeveel keer moet ik nog herhalen dat het GAIA uitsluitend te doen is om het dierenwelzijn. Niemand kan er omheen: het is wetenschappelijk aangetoond dat bij onverdoofd slachten dieren ondraaglijk lijden! Alle Belgische dierenartsenverenigingen en de Europese vereniging van dierenartsen vinden onverdoofd slachten onaanvaardbaar, precies omwille van het dierenleed." 

 Bloedtraan

"De bloedtraan die van de wang van het schapengezicht rolt, staat uiteraard symbool voor dat onmiskenbare, onnodige en vermijdbare dierenleed dat gepaard gaat met de praktijk van het onverdoofd slachten," verduidelijkt Michel Vandenbosch. Het Brussels Gewest heeft het onverdoofd slachten wettelijk (nog) niet verboden in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, waar de parlementsleden, meerderheid én oppositie, zonder tegenstem, een wettelijk algemeen verbod op onverdoofd slachten met overweldigende meerderheid goedgekeurden. Het Vlaamse en Waalse verbod treedt respectievelijk in januari en september 2019 in werking.

"Wij voeren vreedzaam campagne voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest - net zoals we dat vroeger in Vlaanderen en Wallonië deden. Daarvoor maken wij legitiem gebruik van ons recht op vrije meningsuiting in onze democratische rechtsstaat!"

Beledigd en gekrenkt

Maar de indieners van de klacht tegen GAIA zien in de affiches en panelen een oproep tot geweld en interpreteren de bloedtraan alsof de dierenrechtenorganisatie hen afschildert als "barbaren". Ze vinden de afbeelding stigmatiserend en racistisch en beweren dat talloze moslims zich beledigd en gekrenkt voelen. Zij menen dat GAIA haat zaait.

 Loze beschuldiging

"Diyanet en co gaan te ver met ons te beschuldigen van racisme en xenofobie. Steeds opnieuw krijgen wij het onterechte verwijt dat wij niet open staan om de dialoog aan te gaan met islamitische gezagdragers over onverdoofd slachten. Al jaren bewijzen wij nochtans het omgekeerde en gaan wij met iedereen het debat aan. Deze klacht is een zeer slecht en agressief signaal dat alleen maar te betreuren is nu, wat Diyanet ook moge beweren, steeds meer moslims inzien dat omkeerbare verdoving (of, bij het offerfeest, een vervangende gift) een perfect valabel alternatief is."

Tegenzet

"Ik kan me alvast niet van de indruk ontdoen dat het hier gaat om een tegenzet, nota bene uitgaande van een instelling die royaal ondersteund en gesubsidieerd wordt door een buitenlandse mogendheid." Eind mei 2018 bevestigde het Hof van Justitie van de Europese Unie het Vlaams verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. GAIA kreeg in juni 2018 ook gelijk van de Raad van State, die de vergunningen vernietigde van pop-up slachthuizen voor onverdoofd slachten in Genk en Beringen. Het FAVV had die vergunningen illegaal afgeleverd om het verbod te omzeilen en moslims toe te laten er tijdens het offerfeest illegaal onverdoofd te slachten. GAIA kreeg ook gelijk van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant, die de gemeente Ottignies Louvain-La-Neuve in 2015 en 2018 veroordeelde wegens het aanzetten tot illegale rituele thuisslachtingen. Ottignies Louvain-La-Neuve had voor het offerfeest containers voorzien, die bestemd waren voor afval van illegaal thuis geslachte schapen. En onlangs diende GAIA klacht in tegen de stad Luik die voor het offerfeest dit jaar vergunningen afleverde voor wettelijk verboden rituele thuisslachtingen en eveneens containers geplaatst had.

Niet lichtvaardig

Michel Vandenbosch: "Met deze klacht proberen de klagers GAIA te intimideren en verdacht te maken. Valselijk aangeklaagd worden wegens aanzetten tot haat en geweld, en wegens schending van de antiracismewet, nemen wij niet lichtvaardig op." Meester Anthony Godfroid, de advocaat van GAIA in deze zaak zegt: "Een democraat kan niet anders dan betreuren dat rechtbanken steeds meer belast worden met beschuldigingen van opiniemisdrijven. Uiteindelijk doet GAIA hier niets anders dan het Brussels Gewest op te roepen om, in navolging van Vlaanderen en Wallonië, onverdoofd slachten te verbieden. Ik mag toch aannemen dat Diyanet niet eist dat affiches in de toekomst eerst voor akkoord worden voorgelegd aan hun (religieus) bestuur?"

 * Diyanet, opgericht in 1924 als Turkse overheidsinstelling en sinds 2015 beschikkend over een zeer belangrijke Turkse dotatie, is het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken. Diyanet valt onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Turkse premier (de heer Binali Yıldırım). Er werken 150.000 mensen voor Diyanet. De organisatie is niet alleen in Turkije actief maar levert ook diensten aan buitenlandse moslims van soennitische strekking (hanafieten in het bijzonder). In België bekommert de "Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı (BTİDV)" zich sinds 1982 om de religieuze (soennitische) belangen van Belgische Turken. Behalve de Association Internationale Diyanet de Belgique (= "Diyanet van België"), met zetel te Haachtsesteenweg 67; 1210 Sint-Joost-ten-Noode, beschuldigen ook de volgende verenigingen GAIA van aanzetten tot haat en geweld en van schending van de antiracismewet: 

 - Fédération Islamique de Belgique, Haachtsesteenweg 124; 1030 Schaarbeek

 - Association Culturelle Albanaise de Namur ("HAXHI ZEKA"), Rue Courtenay 8; 5000 Namen 

 - Association Culturelle Albanaise de Belgique, Rogierlaan 60; 1030 Schaarbeek

 - Rassemblement des Musulmans de Belgique, Boudelaan 18; 1000 Brussel

--- Einde bericht ---

Meer informatie: 

Contact
Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475/45 20 15
Meester Anthony Godfroid, advocaat van GAIA: 0494/75 31 71

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be