Waals parlement maakt zich op voor stemming verbod onverdoofd slachten

Chocolade GAIA-schapen voor minister Dierenwelzijn en parlementsleden

Een twintigtal actievoerders van GAIA heeft vanmiddag een happening georganiseerd aan het Waals Parlement als dankbetuiging en teken van erkentelijkheid voor het totaalverbod op onverdoofd (ritueel) slachten dat wellicht vanavond door een meerderheid van de Waalse parlementsleden goedgekeurd zal worden.  Dat verbod gaat in op 1 september 2019.  GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en GAIA-directeur Ann De Greef overhandigden aan de indieners van het decreetvoorstel (dat mede ondertekend werd door de PS) Christine Defraigne (MR) en Josy Arens (cdH), en aan minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio, die zijn schouders onder dit dossier gezet heeft, speciaal vervaardigde chocolade schapen. De overige parlementsleden kregen 2 pralines met de afbeelding van een schaap.  Michel Vandenbosch: “Dit is een grote dag voor het dierenwelzijn en voor GAIA, want hier hebben we 22 jaar voor geijverd.”

Vanmorgen benadrukten de indieners van het voorstel en de minister dat het decreet een evenwicht biedt tussen de bekommernis om het dierenwelzijn en de godsdienstvrijheid. Minister Di Antonio onderstreepte dat dit het resultaat is van twee jaar intensief overleg.

Een enquête van Ipsos uit 2016 in opdracht van GAIA toont aan dat 9 op de 10 Walen (87%) voorstander is van een verbod op onverdoofd slachten.  Eén op de vijf Waalse kiezers zou voor een andere partij stemmen indien zijn voorkeurspartij geen voorstander is van een verbod op onverdoofd slachten en verdoving niet zou willen verplichten. Deze maatregel komt tegemoet aan de verwachtingen van de Waalse bevolking.  Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan de aanbevelingen van de verenigingen van Belgische en Europese dierenartsen die van oordeel zijn dat “onverdoofd slachten altijd en overal onaanvaardbaar is”.

“We roepen alle parlementsleden op om positief gevolg te geven aan de expliciete eis van de Waalse bevolking. We zijn vol vertrouwen dat ook vandaag de consensus onder de Waalse parlementsleden groot is”, aldus Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

“Door verdoving vóór het slachten ook voor rituele slachtingen overal (dus ook in de slachthuizen) te verplichten, geeft het Waalse Gewest blijk van een oprechte bezorgdheid voor dierenwelzijn en wordt een belangrijk en maatschappelijk breed verworven ethisch principe toegepast, door een einde te maken aan onnodig en vermijdbaar dierenleed.” Michel Vandenbosch besluit: “We leven in een parlementaire democratie waar het de volksvertegenwoordigers zijn die de wetten stemmen, en niet in een theocratie!”

---- Einde persbericht ----

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be