Wetsvoorstel federale regering holt rechten uit voor consumenten die dieren kochten

GAIA: “Voorstel Dermagne (PS), Van Quickenborne en Bertrand (Open VLD) laat verkoop zieke dieren toe: catastrofale achteruitgang voor het dierenwelzijn!"

Brussel, 16 mei 2023 - Het wetsontwerp van PS en Open VLD tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek om bijzondere bepalingen toe te voegen met betrekking tot de wettelijke garantie betreffende de verkoop van dieren aan consumenten, holt de rechten van de koper om een ​ dier in huis te halen op een misleidende manier uit.

"Een echte schande”, hekelt GAIA-Voorzitter Michel Vandenbosch het ontwerp dat morgen ter discussie voorligt in de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda. De indieners beweren dat hun draak van een ontwerp “een positieve impact heeft en de rechten van de koper van een dier versterkt.” Een impactanalyse zou dat aangetoond hebben. “Onzin,” reageert Michel Vandenbosch. "Als dit wet wordt, zal het een onaanvaardbare verzwakking betekenen, waar ​ de koper en de dieren slechter maar ​ de verkoper beter van wordt." Waarom?

  • De garantietermijn wordt teruggebracht van 2 jaar naar 1 jaar. 

Bij de verkoop van honden met (erfelijke) gewrichtsaandoeningen (door ondeskundige, doorgedreven kweek, …) zoals heupdysplasie, elleboogdysplasie, … ​ zullen kopers zich niet meer kunnen beroepen op de Wet op de Consumentenkoop. Onder die wet kunnen zij dat gedurende twee jaar.

  • Het wetsontwerp beoogt een ‘cap’ te voorzien van 130 % van de aankoopprijs voor dierenartskosten veroorzaakt door conformiteitsgebreken.
  • Zieke dieren mogen verhandeld worden (met voorafgaande informatie). 
  • Meest problematisch: de consument verliest zijn vrije keuze van dierenarts. GAIA wijst erop dat verschillende kweker-handelaars, invoerders van pups uit Oost-Europ, een beroep doen op contractdierenartsen, die hetzij meermaals zijn veroordeeld door correctionele rechtbanken, hetzij het onderwerp uitmaken van gerechtelijke onderzoeken. Bovendien stellen de regio’s, die bevoegd zijn voor dierenwelzijn, in hun wetgeving terzake, “in alle omstandigheden de vrijheid van keuze van dierenarts verplicht.”

Het wetsontwerp valt dan ook niet te rijmen met de regionale dierenwelzijnswetgeving. GAIA wijst ook op rechtspraak van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, die de vrijheid van keuze van dierenarts niet mag ingeperkt worden. ​ 

Knieval voor de handelaars

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Dit ontwerp stemmen, is een knieval maken voor de handelaars, meer bepaald de bedenkelijke belangen dienen van een categorie die er zonder schroom een gewoonte van maakt om zieke of te jonge, illegaal ingevoerde en verhandelde pups te verkopen aan mensen die bedrogen worden en zich blauw betalen aan veterinaire zorgen voor hun (dood)ziek gekochte honden met allerlei aandoeningen De regering zou zich moeten schamen! Wie dit goedkeurt evenzeer."

GAIA vraagt met aandrang

Met het oog op dierenwelzijn vraagt GAIA de commissieleden uitdrukkelijk om dit ontwerp zeker niet goed te keuren en: 

  • ·het vrije keuzerecht van de dierenarts te respecteren en consumenten die er zeer terecht gebruik van maken niet te straffen. ​ 
  • de cap van 130 % te verhogen tot 400%.
  • de garantietermijn van 2 jaar te behouden; in Nederland is die garantie 2 jaar.
  • de verkoop van zieke dieren in geen enkel geval toe te laten, ook niet indien de consument op voorhand wordt ingelicht. Want dat druist in tegen art 27 § 1, eerste streepje KB 27 april 2007, strafbaar door art 41 wet bescherming en welzijn dieren (resp. corresponderende bepaling uit het ​ Waalse Dierenwelzijnswetboek).

Meer Info

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: 0475 45 20 15

Meester Anthony Godfroid, advocaat voor GAIA: 0494 75 31 71

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be