Wilde dieren in circussen blijven verboden

Wilde dieren in circussen blijven verboden

Na Grondwettelijk Hof krijgen circussen ook in beroep ongelijk van Raad van State

Donderdag 9 juni 2016 — Nadat circussen in 2014 al bij het Grondwettelijk Hof bot vingen, heeft een circussenvereniging, de vzw Circus World, nu ook definitief ongelijk gekregen van de Raad van State, die ook in beroep het verzoek tot nietigverklaring van het verbod op wilde dieren in circussen verwerpt. Zo valt het doek over een procedureslag tegen het wettelijk verbod op wilde dieren in circussen dat het federale parlement (drie jaar geleden was dierenwelzijn nog een federale bevoegdheid) eind 2013 goedkeurde en sinds maart 2014 van kracht is.  Het arrest dateert van 3 mei maar GAIA werd er vandaag van in kennis gesteld. Enkel gedomesticeerde dieren, waaronder een aantal exotische soorten, zijn, weliswaar onder strikte wettelijke voorwaarden, nog toegelaten om in circussen te houden. "Meer dan tien jaar ijverde GAIA voor dit verbod," zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, opgetogen dat de strijd nu ook juridisch definitief gestreden is.

- Einde bericht -